Energia

Etelä-Afrikka on kasvumarkkina, jossa investoidaan erityisesti uusiutuvan energian ratkaisuihin ja energian varastointijärjestelmiin. Energianlähteisiin kuuluvat uusiutuvien energioiden ohella kaasu, puhdas hiili ja ydinenergia. Vuoden 2024 alkupuolella yli 80% (noin 42 000 MW) maan sähköstä tuotettiin hiilellä.

Etelä-Afrikka on sitoutunut uusiutuvan energian tuotantoon. Maalla on hyvät edellytykset uusiutuvan energian tuotantoon etenkin aurinkoenergian ja tuulivoiman osalta.

Uusiutuvan energian kehitystä rajoittanut valtion politiikka on uudistumassa. Joulukuussa 2023 laaditussa energiasuunnitelmassa (The Integrated Resource Plan) on esitelty vuoteen 2030 asti suunnitelma, jolla pyritään pääsemään eroon nykyisistä energiantuotannon pullonkauloista. Energiatuotannon suurin ongelma on tällä hetkellä sähköverkon riittämättömyys. Pidemmällä aikavälillä (2030-2050) pyritään päästöttömään sähköntuotantoon.

Kasvavaan energiantarpeeseen ja hiilivoiman korvaavaan tuotantoon investoiminen tarjoaa mahdollisuuksia kantaverkon modernisoinnissa (esimerkiksi IoT ja tekoälypohjaiset ratkaisut) ja sähkön varastoinnissa.