Kaivostoiminta

Kriittisten mineraalien saatavuuden korostuessa Afrikan merkitys on kasvanut ja kasvaa. Afrikassa arvioidaan olevan 30% maailman mineraalivarannoista ja noin 40% kriittisten mineraalien varannoista. Platinasta jopa 80% löytyy Afrikasta.

Etelä-Afrikalla on maailman suurimmat raportoidut kullan, platinaryhmän metallien, kromimalmin ja mangaanimalmin varannot sekä toiseksi suurimmat zirkoniumin, vanadiinin ja titaanin varannot. Botswana on maailman johtavia timanttien toimittajia.

Etelä-Afrikka haluaa siirtyä vastuullisempaan kaivostuotantoon ja hallita tuotannon kaikki vaiheet unohtamatta työntekijöiden kouluttamista ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Suomella vastuullisen kaivosteollisuuden johtavana maana on valtavat mahdollisuudet koko arvoketjun osalta, mukaan lukien prosessien vedenhallinnan ja energiatehokkuuden osaamisen kehittäminen.

Digitaalisille ratkaisuille on kova kysyntä. Etelä-Afrikan ja Botswanan kaivannaisteollisuudet ovat siirtymässä kohti digitaalisempia ja automatisoitunempia ratkaisuja.

Pääsy Etelä-Afrikan markkinoille ja siellä menestyminen onnistuu parhaiten yhteistyössä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa tai toimimalla osana ekosysteemiä. Sosiaalisen vastuun hankkeisiin pitää panostaa Etelä-Afrikassa, sillä maassa tuloerot ovat suuret. Osaamisen kehittäminen on integroitava teknisiin ratkaisuihin.