Vesi

Etelä-Afrikka tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia tulevien vuosien aikana suomalaisille vesialan toimijoille. Etelä-Afrikka kärsii tällä hetkellä vakavista vesiongelmista.

Vuoteen 2030 mennessä kulutuksen ja tarjonnan epätasapainon ennustetaan kasvavan lähes 20 prosenttiin. Juomaveden laatu on heikentynyt viimeisen viiden vuoden aikana tuntuvasti, infrastruktuuri on vanhentunut ja vesihukka verkostossa on 50%:n luokkaa.  

Etelä-Afrikka on jo käynnistänyt vesiongelmien ratkaisemiseksi useita toimenpiteitä, mutta lisää tarvitaan. Infrastruktuurin kehitysvelan korjaamiseksi maassa tehdään tulevien vuosien aikana mittavia investointeja.

Vuoteen 2030 mennessä infrastruktuurin parantamiseksi ja veden saatavuuden varmistamiseksi tullaan tekemään arviolta 570 miljardin randin (28,8 miljardia euroa) arvosta investointeja. Tämän lisäksi veden kulutusta pyritään vähentämään ja veden uudelleen käyttöä lisäämään.

Uudet investoinnit ja käynnistettävät uudet toimenpiteet tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille vesialan yrityksille ainakin seuraavilla alueilla:

  • Vesihävikki (Non revenue water)
  • Jätevedenpuhdistamojen uudistaminen
  • Digitaaliset vesiratkaisut
  • Vesisektorin osaamisen kehittäminen