Opetus ja tiede

Suomi on maailmankuulu asiantuntemuksestaan varhaiskasvatuksessa sekä perus-, toisen ja kolmannen asteen koulutuksessa. Etelä-Afrikassa suomalaiset koulutusyritykset tarjoavat uusinta pedagogiaa ja ammattitaidon kehittämiseen tarkoitettuja ohjelmia. Tähän sisältyy tietotaitojen kehittäminen mm. tekniikan, koulutuksen, metsätalouden ja ympäristön, terveydenhuollon, viestinnän aloilla sekä opettajien ja johtajien koulutus. Erityistä kiinnostusta kohdistuu digitalisaatioon ja uusiin oppimiskäytäntöihin, opettajien koulutukseen ja siihen, miten opinnot voidaan paremmin yhdistää muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Team Finland -verkoston työtä Etelä-Afrikassa täydentää Team Finland Knowledge (TFK) -asiantuntija(Linkki toiselle web-sivustolle.), joka toimii Suomen suurlähetystössä Pretoriassa. TFK -asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä Education Finland(Linkki toiselle web-sivustolle.) -ohjelman kanssa, joka kokoaa yhteen suomalaista koulutusosaamista.

Suomalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat pitkään tehneet tutkimusyhteistyötä monilla aloilla eteläafrikkalaisten kumppanien kanssa. Yhteistyö lisääntyy uusien pilottiverkostojen ja yhteisen tutkimusrahoituksen myötä.

Opiskelemaan Suomeen                                                   

Mitäs jos opiskelisit Suomessa? Suomen korkealaatuiset ja kansainväliset korkeakoulut tarjoavat satoja englanninkielisiä ohjelmia monilta eri aloilta enimmäkseen maisteri- ja tohtoriopiskelijoille. Lukukausimaksut ovat maltilliset ja kaikki korkeakoulut tarjoavat myös mahdollisuuden hakea stipendiä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille. Opiskelijan arkea tukee ilmainen terveydenhuolto, sujuva julkinen liikenne, opiskelija-asunnot ja - ruokailu sekä monipuolinen yhdistystoiminta. Opintojen aikana on mahdollisuus työllistyä ja moniin tutkinto-ohjelmiin sisältyy pakollinen työharjoittelu. Lue lisää tästä (Linkki toiselle web-sivustolle.)ja aloita matka pohjoiseen!