Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội

Các công việc hiện tại

Ngày 12.12.2023, Phần Lan trao tặng Bằng khen về Khí hậu cho CECAD – một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Việt Nam – để ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của tổ chức này về khí hậu.

Phần Lan trao tặng Bằng khen cho CECAD vì những đóng góp vào hành động vì khí hậu

Ngày 12.12.2023, Phần Lan trao tặng Bằng khen về Khí hậu cho Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) – một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Việt Nam – để ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của tổ chức này về khí hậu.

Đại tiệc học bổng du học Phần Lan

SỰ KIỆN DU HỌC PHẦN LAN “ROAD TO FINLAND 2024” TẠI VIỆT NAM

Gặp gỡ Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan Study in Finland cùng với đại diện nhiều cơ sở giáo dục đại học Phần Lan tại sự kiện Road to Finland tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam!

Tin tức | 9.11.2022 | Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội

ROAD TO FINLAND 2023 - NGÀY HỘI DU HỌC PHẦN LAN

Tin tức | 10.6.2021 | Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội

Phần Lan chào đón hơn 9600 sinh viên quốc tế mới

More news