Hợp thức hóa giấy tờ

Các cơ quan Phần Lan có thể yêu cầu một số giấy tờ cần hợp thức hóa. Việc hợp thức hóa này sẽ được làm tại nước sở tại.

  1. Bộ Ngoại Giao của nước sở tại xác nhận tính xác thực của giấy tờ
  2. Cơ quan có thẩm quyền Phần Lan tại nước sở tại hợp thức hóa giấy tờ đó

Phí dịch vụ

Hợp thức hóa giấy tờ tại Việt Nam

Việt Nam chưa ký kết hiệp định Hague

Giấy tờ được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cần được dịch ra tiếng Anh, sau đó xin xác nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho cả bản dịch và bản gốc (hoặc bản sao y bản chính của giấy tờ đó), và tiếp theo là hợp thức hóa giấy tờ đó tại Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội.

Các dịch vụ công chứng bắt buộc phải có lịch hẹn

Nếu bạn ủy quyền cho người khác làm hộ, người được ủy quyền bắt buộc phải trình cho Sứ quán những giấy tờ sau:

  • Giấy ủy quyền: ghi rõ tên người ủy quyền và được ủy quyền
  • Chứng minh thư
  • Copy hộ chiếu hoặc chứng minh thư phải có chữ ký xác nhận của người ủy quyền

Người ủy quyền là người có giấy tờ cần công chứng. Trong trường hợp giấy tờ của trẻ em, người ủy quyền là người giám hộ hợp pháp của trẻ em.

Chi tiết liên hệ của Bộ Ngoại giao Việt Nam:

  • Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao: 40 trần Phú, Hà Nội
  • Sở Ngoại vụ : 6 Alexandre De Rhodes, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.