Cách nộp hồ sơ xin thị thực?

Đương đơn đến nộp hồ sơ xin thị thực tại cơ quan đại diện hoặc trung tâm thị thực. Hồ sơ được gửi qua email hoặc fax sẽ không đươc chấp nhận.

Bản khai xin thị thực

Để xin cấp thị thực, bạn cần có:

 1. Bản khai xin thị thực được điền và có chữ ký đầy đủ
 2. Một ảnh
  Một ảnh màu. Xem hướng dẫn tại website của cảnh sát
 3. Hộ chiếu
  Hộ chiếu còn hiệu lực tối thiểu ba (3) tháng kể từ ngày kết thúc chuyến đi và được cấp không quá 10 năm trở lại đây.
 4. Bảo hiểm du lịch
  Bảo hiểm du lịch phải có hiệu lực trong thời hạn thị thực được cấp và có hiệu lực trong suốt thời gian lưu trú trong khối Schenghen. Mức bồi thường bảo hiểm tối thiểu là 30.000 EUR bao gồm tất cả các chi phí điều trị y tế trong trường hợp bị ốm đau và tai nạn (có vận chuyển hồi hương) và các chi phí vận chuyển hồi hương trong trường hơp tử vong.
 5. Các giấy tờ bổ sung
  Vì các giấy tờ bổ sung cần thiết được yêu cầu tùy theo quốc gia, hãy liên hệ với cơ quan đại diện để đảm bảo giấy tờ bạn cần có. Cơ quan đại diện có thể yêu cầu bạn nộp thêm một số giấy tờ bổ sung cho hồ sơ để làm rõ mục đích, điều kiện và thời gian ghé thăm. Một số giấy tờ như vé máy bay, xác nhận đặt phòng khách sạn, thư mời cho chuyến thăm cá nhân và thư mời chính thức
  Thư mời cũng có thể viết dưới dạng mẫu tự do nhưng phải có đầy đủ các thông tin của tổ chức hoặc cá nhân tiếp đón và có đầy đủ các thông tin của người được mời như tên, ngày tháng năm sinh,địa chỉ, số hộ chiếu, và nêu rõ mục đích và thời gian của của chuyến đi .
  Trong trường hợp đó là chuyến thăm cá nhân, nên đề rõ nếu người mời là bạn, vợ chồng hay họ hàng. Xin lưu ý là có thư mời không có nghĩa là bạn sẽ đảm bảo được cấp thị thực. Tài chính của người mời không được tính đến khi chỉ xem xét đến tài chính của đương đơn (Với chuyến thăm cho mục đích công tác, thì không xem xét đến tài chính, vì đương đơn không phải trả cho chi phí của chuyến đi).
  Ngoài những yêu cầu trên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến lịch trình của chuyến đi, các phương tiện đi lại, vé khứ hồi, tài chính hỗ trợ, tài sản và việc làm.
  Đương đơn phải có chứng minh về tài chính đủ để chi trả cho mục đích lưu trú và chi phí sinh hoạt của chuyến đi. 30 EUR một ngày là chi phí tối thiểu được yêu cầu khi ở Phần Lam
 6. Thư đồng ý của  cha mẹ được yêu cầu trong trường hợp đương đơn là vị thành niên
  Trẻ em là vị thành niên không đi cùng bố mẹ cần có thư đồng ý của bố mẹ cho chuyến đi.
 7. Phỏng vấn
  Cơ quan đại diện có thể phỏng vấn bạn để làm rõ mục đích của chuyến đi.

Thời gian xử lý hồ sơ

Nộp hồ sơ thị thực tại cơ quan đại diện của Phần Lan hay trung tâm thị thực không muộn hơn 15 ngày trước chuyến đi. Hồ sơ có thể được nộp sớm nhất sáu tháng trước chuyến đi. Trong trường hợp Phần Lan là đại diện cho một nước khác trong khối Schenghen, thời gian xử lý thường dài hơn.