Giấy phép cư trú Phần Lan

Nếu bạn muốn ở Phần Lan dài hơn thời hạn 3 tháng (90 ngày), bạn cần có giấy phép cư trú. Công dân của các nước thành viên EU, Iceland, Liechtenstein, Norway và Switzerland không cần giấy phép cư trú ở Phần Lan.

Xin cấp giấy phép cư trú như thế nào

 1. Bạn có thể xin cấp giấy phép cư trú Phần Lan nếu bạn sang làm việc, học tập hay đoàn tụ gia đình. Trước khi sang Phần Lan, bạn phải xin cấp giấy phép cư trú.
 2. Theo luật visa EU, một trong những yêu cầu về cấp visa Schengen là bắt buộc bạn phải rời lãnh thổ Schengen trước khi visa hết hạn. Vì lý do này, visa không thể cấp để sang Phần Lan nhận giấy phép cư trú hay chờ để nhận kết quả giấy phép cư trú. Qui định này cũng được áp dụng cho thành viên gia đình của công dân Phần lan.
 3. Nộp hồ sơ phải là đương đơn
 4. Nộp hồ sơ giấy phép cư trú điện tử tại enterfinland.fi hoặc nộp hồ sơ giấy tại migri.f
 5. Chọn bản khai phải đúng theo mục đích sang Phần Lan (làm việc, học tập hay đoàn tụ gia đình)
 6. Điền tờ khai xin cấp giấy phép cư trú  kỹ càng bằng tiếng Phần Lan, Thụy Điển hoặc tiếng Anh. Phần phụ lục cũng cần đảm bảo chính xác. Danh sách phụ lục ở phần cuối tờ khai. Tất cả các giấy tờ phụ lục phải bằng tiếng Phần Lan, Thụy Điển hoặc tiếng Anh.
 7. Sau khi tờ khai đã điền xong, bạn phải đặt hẹn với cơ quan đại diện Phần Lan. Đặt hẹn có thể qua email hoặc qua điện thoại.
 8. Cơ quan đại diện Phần Lan có thể có trụ sở tại nước khác với nước mà bạn đang sống. Bạn có thể cần phải nộp hồ sơ xin visa tại nước đó theo yêu cầu.
 9. Bạn tới cơ quan đại diện, nhận dạng cá nhân, nộp lệ phí hồ sơ. Phí này không được hoàn trả trong trường hợp bạn hủy hồ sơ hoặc hồ sơ bị từ chối.
 10. Sau đó, hồ sơ của bạn sẽ được chuyển đến Sở Di trú Phần Lan
 11. Bạn có thể theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ trên mạng. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung câp thêm thông tin và mời đến phỏng vấn
 12. Quá trình xét duyệt hồ sơ sẽ mất một khoảng thời gian khá dài. Hãy kiên nhẫn, bộ hồ sơ nào cũng được xét duyệt.
 13. Bạn sẽ được thông báo về kết quả hồ sơ.
 14. Nếu kết quả hồ sơ của bạn là được cấp, thẻ tạm trú của bạn sẽ được chuyển tới cơ quan đại diện. Thời gian chuyển thẻ từ Phần Lan tới Việt Nam mất khoảng 3 tuần. Nếu kết quả hồ sơ là không được cấp, có nghĩa là bạn thiếu điều kiện cần thiết cho việc cấp giấy phép cư trú.
 15. Xem thêm thông tin về việc xin cấp giấy phép cư trú Phần lan tại website của Sở Di trú Phần Lan migri.fi

Trường hợp bị mất thẻ cư trú

Nếu bạn mất thẻ cư trú khi đang ở nước ngoài, trước tiên bạn phải xin cấp giấy phép cư trú tại cơ quan ngoại giao hoặc bộ phận lãnh sự của Phần Lan để có thể trở về Phần Lan kể cả trong trường hợp giấy phép cư trú của bạn còn hiệu lực. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép cư trú không xét duyệt tại các cơ quan đại diện ngoại giao. Visa không thể cấp cho trường hợp này vì phạm luật Visa.

Visa có thể được cấp chỉ trong trường hợp có đề cập đến trong luật Visa như là các tình huống nhân đạo khẩn cấp - không cấp vì lý do như đương đơn đang vội, mất vé máy bay hay không có khả năng trả lệ phí giấy phép cư trú.

Nói cách khác, nếu cơ quan ngoại giao không thể cấp visa cho bạn, bạn phải xin cấp giấy phép cư trú để có thể trở về Phần Lan

Giấy phép cư trú hết hạn

Nếu giấy phép cư trú của bạn hết hạn khi bạn đang ở nước ngoài, bạn phải xin cấp giấy phép cư trú mới tại cơ quan đại diện ngoại giao hoặc bộ phận lãnh sự Phần Lan. Trường hợp này không thể được cấp Visa vì phạm luật Visa. Visa có thể được cấp chỉ trong trường hợp có đề cập đến trong luật Visa như là các tình huống nhân đạo khẩn cấp - không cấp vì lý do như đương đơn đang vội, mất vé máy bay hay không có khả năng trả lệ phí giấy phép cư trú.

Nếu theo luật, bạn không được cấp visa thì bạn phải xin cấp giấy phép cư trú trước khi trở về Phần Lan. 

Theo dõi nhanh cho người có thị thực D đã được cấp giấy phép cư trú

Bạn có thể được cấp thị thực D vào Phần Lan nếu đang nộp đơn xin một trong những loại sau đây:

 • giấy phép cư trú dành cho chuyên gia
 • Thẻ Xanh của Liên minh Châu Âu
 • giấy phép cư trú cho doanh nhân khởi nghiệp
 •  giấy phép cư trú cho chuyên gia Công nghệ thông tin (chuyển giao nội bộ của công ty)
 • giấy phép cư trú cho thành viên gia đình của người nộp đơn xin một trong các giấy phép trên.

Công dân của các quốc gia được miễn thị thực không cần thị thực D.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Sở Di trú Phần Lan(Liên kết tới Trang thông tin khác.).