Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội

E-mail: [email protected]
Số điện thoại tổng đài: +84 24 382 667 88