Phần Lan công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam nếu được bổ sung thêm thông tin về nơi sinh

Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội xin thông báo: Phần Lan công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam làm giấy thông hành nếu hộ chiếu có ghi thêm thông tin về nơi sinh của đương đơn trong phần bị chú, được ký và đóng dấu xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

Các đương đơn sở hữu hộ chiếu mới có thể nộp đơn xin thị thực và giấy phép cư trú với các điều kiện nêu trên.