Ngày đóng cửa ngoại lệ

Đại sứ quán Phần Lan không nhận hồ sơ giấy tờ vào những ngày sau đây trong năm 2024:

Ngày

Dịp lễ

1.1.2024

Tết Dương lịch

8.2.2024

Tết Nguyên Đán

9.2.2024

Tết Nguyên Đán

12.2.2024

Tết Nguyên Đán

13.2.2024

Tết Nguyên Đán (nghỉ bù)

14.2.2024

Tết Nguyên Đán (nghỉ bù)

29.3.2024

Thứ sáu Tuần Thánh

1.4.2024

Lễ Phục sinh

18.4.2024

Giỗ Tổ Hùng Vương

30.4.2024

Tết Độc lập 

1.5.2024

Quốc tế Lao động

18.5.2024

Ngày Chúa lên trời

21.6.2024

Hạ chí

2.9.2024

Quốc khánh Việt Nam

3.9.2024

Quốc khánh Việt Nam (nghỉ bù)

6.12.2024

Quốc khánh Phần Lan

24.12.2024

Đêm Giáng sinh

25.12.2024

Ngày Giáng sinh

26.12.2024

Lễ Tặng quà