Ngày đóng cửa ngoại lệ

Đại sứ quán Phần Lan không nhận hồ sơ giấy tờ vào những ngày sau đây trong năm 2021.

1.1.2021

Tết Tây

6.1.2021

Epiphany

10.2.2021

Tết Nguyên Đán

11.2.2021

Tết Nguyên Đán

12.2.2021

Tết Nguyên Đán

15.2.2021

Tết Nguyên Đán

16.2.2021

Tết Nguyên Đán

2.4.2021

Lễ phục sinh

5.4.2021

Lễ phục sinh

21.4.2021

Giỗ Tổ Hùng Vương

30.4.2021

Giải phóng Sài Gòn

3.5.2021

Quốc tế lao động

13.5.2021

Ngày Chúa lên trời

25.6.2021

Hạ chí

2.9.2021

Quốc khánh Việt Nam

3.9.2021 Quốc khánh Việt Nam
3.12.2021 Quốc khánh Phần Lan​​​​​​​

6.12.2021

Quốc khánh Phần Lan​​​​​​​

24.12.2021

Noel