Ngày đóng cửa ngoại lệ

Đại sứ quán Phần Lan không nhận hồ sơ giấy tờ vào những ngày sau đây trong năm 2023:

Ngày

Dịp lễ

2.1.2023

Tết Dương lịch (nghỉ bù)

6.1.2023

Lễ Chúa hiển linh

23.1.2023

Tết Nguyên Đán

24.1.2023

Tết Nguyên Đán

25.1.2023

Tết Nguyên Đán

26.1.2023

Tết Nguyên Đán (nghỉ bù)

27.1.2023

Tết Nguyên Đán (nghỉ bù)

7.4.2023

Thứ  sáu Tuần Thánh

10.4.2023

Lễ Phục sinh

1.5.2023

Quốc tế lao động

2.5.2023

Giỗ Tổ Hùng Vương (nghỉ bù)

3.5.2023

Giải phóng Sài Gòn   (nghỉ bù)

18.5.2023

Ngày Chúa lên trời

23.6.2023

Hạ chí

1.9.2023

Quốc khánh Việt Nam

4.9.2023

Quốc khánh Việt Nam (nghỉ bù)

6.12.2023

Quốc khánh Phần Lan

25.12.2023

Đêm Giáng sinh

26.12.2023 Giáng sinh