Ngày đóng cửa ngoại lệ

Đại sứ quán Phần Lan không nhận hồ sơ giấy tờ vào những ngày sau đây trong năm 2022:

Ngày Dịp lễ

3.1.2022

Tết Tây

6.1.2022

Epiphany

31.1.2022

Tết Nguyên Đán

1.2.2022

Tết Nguyên Đán

2.2.2022

Tết Nguyên Đán

3.2.2022

Tết Nguyên Đán

4.2.2022

Tết Nguyên Đán

11.4.2022

Giỗ Tổ Hùng Vương

15.4.2022

Thứ  sáu Tuần Thánh

18.4.2022

Lễ phục sinh

2.5.2022

Giải phóng Sài Gòn, nghỉ bù

3.5.2022

Quốc tế lao động, nghỉ bù

26.5.2022

Ngày Chúa lên trời

24.6.2022

Hạ chí

1.9.2022

Quốc khánh Việt Nam

2.9.2022

Quốc khánh Việt Nam

 

6.12.2022

Quốc khánh Phần Lan

26.12.2022

Noel