Suomi ja Israel

Suomi tunnustanut Israelin 18.3. 1949. Diplomaattisuhteet solmittu 14.11.1950.