Kiskorú útlevele vagy személyi igazolványa

Gyermeket nem lehet a szülő útlevelébe vagy személyi igazolványába regisztrálni. A gyermeknek életkorától függetlenül személyesen jelen kell lennie útlevél- vagy személyi igazolvány kérelmének benyújtásakor.

A gondviselők hozzájárulása

Kiskorú fő szabályként gondviselőinek hozzájárulásával kaphat útlevelet vagy személyi igazolványt.
Az engedélyre minden gondviselőtől szükség van. Az engedély írásban is benyújtható, ha az 

  • tartalmazza, kire vagy kikre vonatkozik a hozzájárulás (teljes név és születési idő)
  • tartalmazza a hozzájárulás aláírójának teljes nevét, születési idejét, elérhetőségét és aláírát.
  • olyan nyelven íródott, amelyet az ügyintéző ért (pl. finn, svéd, angol)
  • tartalmaz időbeli vagy helybeli korlátozást.

Előfordulhat, hogy a gondviselőt is kérik, hogy jelenjen meg a gyermek felismertetése céljából.