Aláírás hitelesítése a külképviseleteken

A nagykövetségen lehetőség van finn állampolgárságú magánszemély vagy Finnországban huzamosabb ideje tartózkodó külföldi személy aláírásának hitelesítésére, ha az illetőt ismerik, vagy pedig szabályszerűen igazolni tudja személyazonosságát.

Amennyiben az illető nem a nagykövetségen ír alá, aláírását személyesen kell sajátjának elismernie.

Szolgáltatási díjak