Gyermek születésének bejelentése a személyiadat-nyilvántartásba

A külföldön született finn állampolgárt jelentsd be a személyiadat-nyilvántartásba.

Ahhoz, hogy a gyermek a finn személyiadat-nyilvántartásba felvehető legyen, az eredeti, a tartózkodási ország által hitelesített születési anyakönyvi kivonatot el kell küldeni az Anyakönyvi Hivatalnak(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit).

Csatold a bejelentőhöz az eredeti születési anyakönyvi kivonatot, vagy annak a Finn Nagykövetség által hitelesített másolatát. Az iratnak hitelesítettnek kell lennie, és ha nem a finn, svéd vagy angol nyelv valamelyikén íródott, hivatalos fordítást kell mellékelni róla az említett nyelvek valamelyikére. Ha a fordítás külföldön készül, azt is hitelesíttetni kell. Finnországban szakfordító(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) által készített fordítás önmagában elfogadható.

A gyermek finn állampolgár, ha a gyermek születésekor

  • anyja finn állampolgár vagy
  • apja finn állampolgár, anyja külföldi, és a a szülők egymás házastársai

Házasságon kívül született gyermek

Ha a  gyermek házasságon kívül születik és az apa finn állampolgár a gyermek születésekor, az apaságot meg kell állapítani annak az államnak az előaírásai szerint, amelyben a gyermek tartózkodik.

Ez után a gyermek bejelentéssel(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) finn állampolgárságot kaphat (csak a 2003.6.1. után született gyermekekre vonatkozik). Az állampolgárság bejegyzését bármely engedély ügyekkel fogalkozó finn rendőrörsön(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) kérelmezheted Finnországban,  külföldön pedig a finn külképviseleten vagy tiszteletbeli konzulátuson. A bejelentést csak a gyermek hivatalos gondviselője vagy gyámja teheti meg. A kérelmet személyesen kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor a gondviselőnek/gyámnak és a gyermeknek is jelen kell lennie.

Ezen kívül a külföldön született gyermekről az Anyakönyvi Hivatalnak(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) is bejelentést kell tenned. A bejelentéshez mellékeld a gyermek hitelesített születési anyakönyvi kivonatát vagy annak a Finn Nagykövetség által hitelesített másolatát. A születési anyakönyvi kivonatot finnre, svédre vagy angolra kell fordíttatni. Ha fordítás külföldön készül, hitelesíttetni kell. Finnországban szakfordító(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) által készített fordítás önmagában elfogadható.