Házasságkötés bejelentése a személyiadat-nyilvántartásba

Ha finn állampolgár vagy és külföldön kötsz házzasságot, a házasságkötés tényét be kell jelentened a finn személyiadat-nyilvántartásba.

Külföldön történő házzaságkötéskor kérdezd meg az esketést végzőt, milyen okiratokra lesz szükség. Családi állapotról szóló többnyelvű finn igazolást a lakóhelyed szerinti Anyakönyvi Hivatalban (Digital and Population Data Agency(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit)) kérhetsz. A külföldön felhasználandó iratot hitelesíttetni(Hivatkozás másik webhelyre.) kell.
A Finn Evangélikus Egyház néhány külföldön szolgáló lelkésze jogosult külföldön esketni. További információt az egyház honlapján találhatsz.
Finn nagykövetségeken nem lehetséges házasságot kötni.

Értesítsd az Anyakönyvi Hivatalt

Külföldön házasságot kötött finn állampolgár küldjön bejelentést a házasságkötésrő(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) az Anyakönyvi Hivatalnak. A bejelentést személyesen vagy postai úton is el lehet juttatni a külföldön működő finn nagykövetségre, amely azt az Anyakönyvi Hivatalnak továbbítja.
A bejelentőlaphoz mellékeld az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot, vagy annak a finn nagykövetség által hitelesített másolatát. Az iratnak hitelesítettnek kell lennie, és ha nem a finn, svéd vagy angol nyelv valamelyikén íródott, hivatalos fordítást kell mellékelni róla az említett nyelvek valamelyikére. Ha a fordítás külföldön készül, azt is hitelesíttetni kell. Finnországban szakfordító(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) által készített fordítás önmagában elfogadható.