Finn Iskola

Budapestin Suomi-koulun logo

A budapesti Finn Iskola 2000 márciusa óta működik. Az iskolát a Magyarországi Finnek Egyesülete tartja fenn a Finn Oktatási Igazgatóságtól kapott támogatásból és tandíjakból.

Az iskola a Finn Nagykövetség épületében működik. Hetente két tanórát tartanak vasárnaponként 15-től 17 óráig. Az iskolának könyvtára is van.

 

A tanítás célja a diákok finn nyelvtudásának fenntartása és gazdagítása, a finn hagyományok ápolása, a diákok nyelvi és kulturális identitásának támogatása, találkozási lehetőség biztosítása más finnül beszélő gyermekekkel, valamint a diákok pozitív énképének támogatása. A finn iskola nem nyelviskola, a diákoknak legalább alap szinten tudniuk kell finnül, hogy követni tudják az oktatást.

  • A játszócsoport a 3-5 évesek csoportja. A finn nyelvet játékokban, dalokban, mondókákban és mesékben használják. A nyelvtanítás súlypontja a hallott szöveg megértésén és a kommunikáció fejlesztésén van.
  • A kisiskolás csoport tagjai 6-9 évesek. A fő cél esetükben a szókincs bővítése, a szóbeli kifejezőkészség és a kommunikáció fejlesztése. A csoportban a gyermekek megtanulják az írás-olvasás alapjait is. A tanítás során sok a játék és ének.
  • A felsősök (kb. 9-13 évesek)  csoportjában átveszik a magyar általános iskolában tanult dolgokat a finn nyelv tükrében. A gyermekek megismerkednek a finn nyelvtan alapjaival, matekpéldákat oldanak meg, olvasnak, írnak, és természetesen játszanak, mozognak, társasoznak és énekelnek.

A szakképzett finn tanárok és a kislétszámú csoportok biztosítják, hogy minden gyermek a fejlődésének és finn nyelvtudásának megfelelő személyre szabott oktatásban részesüljön. Az iskola tanárai Anna Inkeri-Pap, Riikka Muhonen és Jenna Mathlin. Az iskola működését az iskolaszék irányítja, melynek elnöke Aino Lappalainen. További információk e-mailben az aino.s.lappalainen(at)gmail.com címen, illetve a budapestin.suomikoulu(at)gmail.com e-mail címen.      

A budapesti Finn Iskola a Facebookon(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit)