A finn iskolarendszer

A finn oktatásról dióhéjban

A finn oktatási rendszer magas színvonalának hátterében az a meggyőződés áll, hogy egy nemzet legfontosabb erőforrását az emberek alkotják. Az állampolgároknak joguk van a minőségi oktatáshoz, amely lehetőséget ad a bennük rejlő adottságok lehető legteljesebb kibontakoztatására. Ez a gondolkodásmód tette lehetővé, hogy Finnország függetlenségének egy évszázada alatt a legszegényebb országok közül a világ egyik legfejlettebb országává küzdötte fel magát. Az évtizedek során az ország bátor megoldásokkal olyan rendszert dolgozott ki, amely az önképzés és az élethosszig való tanulás lehetőségét nyújtja minden lakosának.

A finn oktatás alapelve, hogy származástól, életkortól, lakóhelytől és társadalmi helyzettől függetlenül mindenkinek egyenlő hozzáférést kell biztosítani a színvonalas oktatáshoz.

A finn oktatási rendszer az egyenlőségen, bizalmon és rugalmasságon alapul.

  • Finnországban az oktatás az iskolaelőkészítő foglalkozásoktól a felsőoktatásig bezárólag ingyenes. Az előkészítőben és az általános iskolában a tankönyvek és az iskolai étkezés mindenki számára ingyenes. A távolabb lakó diákokat ingyenes iskolabuszok viszik az iskolába. A közép- és felsőoktatásban a diákok vagy szüleik maguk vásárolják a tankönyveket. A középiskolákban az iskolai étkezés továbbra is ingyenes, az egyetemi, főiskolai menzákon államilag támogatott, kedvezményes árú ételeket fogyaszthatnak a diákok. Egyedül a felnőttoktatás lehet fizetős az országban.

  • A finn iskolák meglehetősen széles autonómiával rendelkeznek, ami szabadságot biztosít a tanárok számára is. A tanárok maguk döntenek az alkalmazott pedagógiai módszerekről, tankönyvekről és más oktatási segédanyagokról.

  • Az oktatás során az egyéni képességeket, egyedi igényeket maximálisan igyekeznek figyelembe venni.

Egy kis statisztika:

Finnországban a fiatalok több mint 90 százaléka az általános iskola elvégzése után középiskolában folytatja tanulmányait. A 25 éven felüliek 87 százaléka rendelkezik érettségivel, 42 százaléka felsőfokú végzettséggel.

További anyagok (angolul) a finn oktatásról:

https://www.oph.fi/english(Hivatkozás másik webhelyre.)

https://toolbox.finland.fi/themes/education-and-know-how/(Hivatkozás másik webhelyre.)