Haláleset bejelentése a személyiadat-nyilvántartásba

Ha a halottat koporsóban vagy urnában hazaszállítják Finnországba, a finn igazságügyi orvos állítja ki a halotti bizonyítványt.

Egyéb esetben a hozzátartozóknak kell gondoskodniuk arról, hogy a halál napja bejegyzésre kerüljön a finn személyiadat-nyilvántartásba. Külföldön elhunyt személyről bejelentést kell tenni az Anyakönyvi Hivatalban(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit). A bejelentést a Finn Nagykövetségen is meg lehet tenni, amit a követség továbbít a a hivatalnak.

A nyomtatványhoz mellékelni kell az eredeti, hitelesített halottvizsgálati bizonyítványt, vagy annak a nagykövetség által hitelesített másolatát. Ha a dokumentum nem a finn, svéd vagy angol nyelvek valamelyikén készült, hivatalos forítást kell készíttetni róla az említett nyelvek valamelyikére. Ha a fordítás külföldön készül, a fordítást is hitelesíttetni kell. Finnországi szakfordító által készített fordítás önmagában elfogadható.

A halottvizsgálati bizonyítvány beszerzésének, fodíttatásának és hitelesítésének költségei a hozzátartozókat terhelik.