Alaikäisen passi tai henkilökortti

Lasta ei voi merkitä vanhempien passiin. Kaikenikäisten lasten tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia tai henkilökorttia.

Huoltajien suostumus

Alaikäiselle myönnetään passi tai henkilökortti pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.

Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Sen voi esittää myös kirjallisesti, jos se on riittävän yksilöity:

  • Ketä tai keitä suostumus koskee (koko nimi ja syntymäaika)
  • Antajan koko nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja allekirjoitus
  • Kielellä jota virkailija ymmärtää (esimerkiksi suomi, ruotsi, englanti)
  • Voimassaoloaikaa tai -aluetta koskevat rajoitukset on mainittava

Huoltaja voidaan pyytää paikalle lapsen tunnistamisen takia.

Poikkeukset 

  • Passi voidaan antaa ilman jonkun huoltajan suostumusta vain erityisestä syystä esimerkiksi silloin, kun huoltajalta matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi ei saada suostumusta.
  • Passin antaminen alaikäiselle on mahdollista myös ilman huoltajan suostumusta:
Passilaki (11§): "Jos huoltaja on evännyt suostumuksensa, passi voidaan kuitenkin myöntää alaikäiselle, jos sen myöntämättä jättäminen olisi selvästi vastoin lapsen etua ja jos voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajansa suostumusta muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon."

Passin antava viranomainen selvittää lapsen edun.
Katso Finlexistä Alaikäisen passihakemus 7 § ja Passin myöntäminen alaikäiselle 11 §.