Suomi-koulu

Budapestin Suomi-koulun logo

Budapestin Suomi-koulu on toiminut maaliskuusta 2000 alkaen. Koulua ylläpitää Unkarin suomalaiset -yhdistys Suomen opetushallituksen avustuksen ja lukukausimaksujen turvin.

Suomi-koulu toimii Suomen suurlähetystön tiloissa. Opetusta on kaksi oppituntia viikossa sunnuntaisin klo 15-17. Koulun yhteydessä toimii kirjasto.

Opetuksen yleistavoitteena on ylläpitää ja rikastuttaa oppilaiden suomen kielen taitoa, vaalia suomalaisia perinteitä, tukea oppilaiden kielellistä ja kulttuurista identiteettiä, järjestää tapaamismahdollisuus toisten suomen kieltä puhuvien lasten kanssa ja tukea oppilaiden positiivisen minäkuvan kehitystä. Suomi-koulu ei ole varsinainen kielikoulu, joten oppilaiden tulee hallita ainakin auttavasti suomen kieltä pystyäkseen seuraamaan opetusta.

  • Leikkiryhmä on pienten lasten ryhmä, jossa oppilaat ovat noin 3-6 vuotiaita. Suomen kieltä käytetään leikeissä, lauluissa, loruissa ja saduissa. Kielen opetuksen paino kuullun ymmärtämisessä ja kommunikoinnin kehittämisessä.

  • Alakouluryhmässä oppilaat ovat n. 6-9-vuotiaita ja opetuksen päätavoite on sanavaraston kartuttaminen, suullisen ilmaisun ja kommunikoinnin kehittäminen. Ryhmässä opetellaan lukemista ja kirjoittamista, ja myös leikitään, pelataan ja liikutaan.

  • Yläkoululaisten ryhmässä (n. 9-13-vuotiaat) kerrataan Unkarin peruskoulussa opittuja asioita suomen kielen ja kulttuurin kautta. Tutustutaan suomen kielen kielioppiin, tehdään matematiikan tehtäviä, luetaan ja kirjoitetaan, sekä tietysti myös liikutaan, pelataan ja musisoidaan.

Pätevät suomalaiset opettajat ja pienryhmät takaavat, että jokaisen lapsen yksilöllinen kehitysvaihe ja kielitausta otetaan huomioon. Opettajina toimivat tällä hetkellä Anna Inkeri Pap, Riikka Muhonen ja Jenna Mathlin. Koulun toimintaa ohjaa koulutoimikunta, jonka puheenjohtaja on Aino Lappalainen. Lisätietoja sähköpostitse aino.s.lappalainen(at)gmail.com tai budapestin.suomikoulu(at)gmail.com.

Budapestin Suomi-koulu Facebookissa(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)