Tiede ja teknologia

Genevessä pitää päämajaansa useita tiede- ja teknologia-alan järjestöjä, joiden kanssa pysyvä edustusto toimii yhteistyössä. Tällaisia ovat muun muassa Kansainvälinen televiestintäliitto ITU, Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO ja Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö CERN.

Vuonna 1865 perustettu ITU on YK-järjestöistä vanhin. Sen edistää televiestintä-verkkojen ja palvelujen kasvua ja kehitystä, erityisesti kehitysmaissa. Se laatii telealan suosituksia, joilla on käytännössä maailmanlaajuisten standardien asema. Järjestön toiminta jakaantuu telestandardisointisektoriin (ITU-T), radiosektoriin (ITU-R) ja televiestinnän kehityssektoriin (ITU-D). Viestintävirasto edustaa yleensä Suomea ITU:n kokouksissa. Edustusto yhteistyö ITU:n kanssa keskittyy Suomen rahoitukseen liittyviin, poliittisiin tai kehitysyhteistyönäkökohtia omaaviin kysymyksiin.

ITU:lla on merkittävä asema WSIS-tietoyhteiskuntaprosessissa (World Summit on the Information Society), joka edistää tieto- ja viestintäteknologian käyttöä osana maailmanlaajuista sosiaalista ja taloudellista kehitystä. WSIS huomioi erityisesti kehitysmaiden tarpeet ja teknologian mahdollisuudet edistää vuosituhannen kehitystavoitteiden täyttymistä.  Suomi on osallistunut aktiivisesti prosessiin, jossa toteutetaan nyt vuonna 2003 ja 2005 järjestettyjen huippukokousten sitoumuksia.
ITU järjestää Genevessä vuosittain toukokuussa kansainvälisen tietoyhteiskunta-päivän yhteydessä WSIS toimeenpanoa koordinoivia kokouksia. Samassa kuussa kaupungissa kokoontuu YK:n Talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOC:n alainen tiede- ja teknologiatoimikunta, joka vastaa perinteisen tieteellisen mandaattinsa lisäksi WSIS-huippukokouksen toimeenpanon seurannasta. Suomi on toimikunnan jäsen vuoden 2020 loppuun  saakka.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO tuottaa eri alojen kaupallisia ja kansain-välisiä standardeja. Viime vuosina pääpaino on siirtynyt teknisten standardien kehittämisestä laatu- ja ympäristöstandardeihin. Suomessa ISO:n keskeinen yhteistyökumppani on Suomen standardisointiliitto. Sääntömääräisten jäsenmaksu-jensa lisäksi Suomi rahoittaa tällä hetkellä hanketta, jolla tuetaan kehitysmaiden osallistumista yhteiskuntavastuun standardisoinnin kehittämiseen.

CERN perustettiin vuonna 1954 kansainväliseksi hiukkasfysiikan tutkimuslaitokseksi. Järjestö sijaitsee Geneven esikaupunkialueella Sveitsin ja Ranskan rajalla. Laitoksen tehtävänä on perustutkimus aineen perimmäisestä rakenteesta, vaikka se tunnetaan myös erilaisten keksintöjen, mm. internetin syntymäpaikkana. CERNin mittavin hanke, LHC-hiukkaskiihdytin vihittiin käyttöön lokakuussa 2008. Suomen teollisuusyhteistyötä CERNin kanssa hoitaa Tekes. Yritysten kontaktihenkilö CERN -asioissa: