Vetenskap och teknologi

Genève fungerar som värd för många vetenskapliga och teknologiska organisationer. Bl.a. Internationella teleunionen ITU, Internationella standardiseringsorganisationen ISO och Europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN har sina högkvarter i Genève.

ITU, grundat 1865, är den äldsta FN-organisationen. ITU:s uppgift är att främja utveckling och tillväxt av både telekommunikationsnätverk och tjänster. Mycket vikt sätts på utveckling i U-länder. ITU sammanställer telekommunikations rekommendationer som i praktiken spelar en roll av världsomfattande standarder. Organisationens verksamhet delas in i standardisering (ITU-T), radiokommunikation (ITU-R) och utveckling (ITU-D). I allmänhet representeras Finland på ITU möten av kommunikationsverket. Ständiga representationen deltar i arbetet som rör sig om Finlands finansiering och ärenden gällande politik och utvecklingssamarbete.

ITU har en betydelsefull roll i WSIS -processen om informationssamhälle (World Summit on the Information Society). Processen stöder kommunikationsteknologins användning som en del av den världsomfattande socialistiska och ekonomiska utvecklingen. WSIS betonar u-länders behov och teknologins möjligheter att stöda uppnåendet av millenniemålen. Finland har aktivt deltagit i processen där man nu förverkligar årens 2003 och 2005 toppmötens förpliktelser. ITU ordnar varje maj, i samband med den internationella informationssamhälle -dagen, möten som koordinerar WSIS verksamhet. I maj månad samlas dessutom FN:s ekonomiska och sociala rådets, ECOSOC:s, underordnade vetenskaps- och teknologikommissionen som sköter om både sitt vetenskapliga mandat och WSIS -toppmötets verkställande uppföljning. Finland är medlem av kommissionen ända till slutet av året 2020.

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO producerar kommersiella och internationella standarder för olika branscher. Under de senaste åren har fokusen flyttats från utveckling av tekniska standarder till kvalitets- och miljöstandarder. ISO:s centrala samarbetspartner i Finland är Finlands standardiseringsförbund. Förutom de obligatoriska medlemsavgifterna finansierar Finland dessutom ett projekt som stöder u-länders deltagande i utveckling av standardisering för socialt ansvar.

CERN grundades 1954 som ett internationellt partikelfysiklaboratorium. Organisationen befinner sig i Genèves förort på den Franska gränsen. Institutionens huvuduppgift är att undersöka materias uppbyggnad. Institutionen är dock välkänt för sina andra uppfinningar som t.ex. Internet. CERNs största projekt är LHC partikelacceleratorn som sattes igång i oktober 2008. TEKES handhar Finlands industrisamarbete med CERN. Kontaktpersonen för företag i CERN-relaterade angelägenheten: