Finlands närverk av beskickningar har som en del av utrikesförvaltningen en central uppgift i att säkra en trygg och förutsägbar framtid för alla finländare.

Finlands beskickningar runt om i världen betjänar på ett mångsidigt sätt finländarna och det finländska samhället.
Den folksrättsliga grunden för beskickningarnas verksamhet utgörs av de allmänna Wienavtalen som reglerar diplomatiska och konsulära relationer.

Aktuellt

FN:s högnivåvecka inleds – hanteringen av coronapandemin, klimatfrågor och mänskliga rättigheter på Finlands program

20.9.2021 / Nyheter / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

Representationen på sociala medier