Finlands närverk av beskickningar har som en del av utrikesförvaltningen en central uppgift i att säkra en trygg och förutsägbar framtid för alla finländare.

Finlands beskickningar runt om i världen betjänar på ett mångsidigt sätt finländarna och det finländska samhället.
Den folksrättsliga grunden för beskickningarnas verksamhet utgörs av de allmänna Wienavtalen som reglerar diplomatiska och konsulära relationer.

Representationen på sociala medier