Finlands närverk av beskickningar har som en del av utrikesförvaltningen en central uppgift i att säkra en trygg och förutsägbar framtid för alla finländare.

Finlands beskickningar runt om i världen betjänar på ett mångsidigt sätt finländarna och det finländska samhället.
Den folksrättsliga grunden för beskickningarnas verksamhet utgörs av de allmänna Wienavtalen som reglerar diplomatiska och konsulära relationer.

Aktuellt

Ny rapport visar att utvecklingssamarbetet ger resultat

9.11.2022 / Pressmeddelanden / Utrikesministeriet / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

Läget för de mänskliga rättigheterna i Finland ska granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter

7.11.2022 / Pressmeddelanden / Utrikesministeriet / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

Representationen på sociala medier