Finlands närverk av beskickningar har som en del av utrikesförvaltningen en central uppgift i att säkra en trygg och förutsägbar framtid för alla finländare.

Finlands beskickningar runt om i världen betjänar på ett mångsidigt sätt finländarna och det finländska samhället.
Den folksrättsliga grunden för beskickningarnas verksamhet utgörs av de allmänna Wienavtalen som reglerar diplomatiska och konsulära relationer.

Aktuellt

Jukka Salovaara utnämnd till utrikesministeriets statssekreterare

25.11.2021 / Pressmeddelanden / Utrikesministeriet / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

Finland invalt i FN:s råd för mänskliga rättigheter

14.10.2021 / Pressmeddelanden / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

FN:s högnivåvecka inleds – hanteringen av coronapandemin, klimatfrågor och mänskliga rättigheter på Finlands program

20.9.2021 / Nyheter / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

Minister Haavisto reser till New York för högnivåveckan i FN:s general-församling, minister Skinnari representerar Finland vid högnivåmöten online

17.9.2021 / Pressmeddelanden / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

Representationen på sociala medier