Suomen Lontoon-suurlähetystö hakee harjoittelijoita

Suomen Lontoon-suurlähetystö hakee harjoittelijoita

Suomen Lontoon-suurlähetystössä on haussa 3 harjoittelupaikkaa 4 kuukaudeksi, aloitusaika alkuvuodesta 2022 sopimuksen mukaan. Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua Suomen tavoitteiden edistämiseen Britanniassa ja oppia suurlähetystön työstä. Lähetäthän hakemuksesi 31.12.2021 mennessä.

Harjoittelupaikkaa voivat hakea ainoastaan ne henkilöt, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Isossa-Britanniassa (settled tai pre-settled status). 

Haemme harjoittelijoita seuraavasti:

1. Konsulaatti

Harjoittelijan tehtävät sisältävät avustamista asiakas- ja puhelinpalvelussa kokeneen vakituisen henkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa (ml. passi- ja viisumihakemusten vastaanotto ja käsittely) sekä muita tavanomaisia toimistotehtäviä. Hakijalla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen suomen- ja englanninkielen sekä hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Konsulaatin harjoittelijan tehtävässä vaatimuksena on Suomen kansalaisuus.

2. Maakuva-/viestintätiimi

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. mediaseuranta ja -raportointi ajankohtaisista aiheista, media- ja kansalaiskyselyihin vastaaminen, suurlähetystön verkkosivujen artikkeleiden ideointi ja kirjoittaminen sekä sosiaalisen median kanavien seuraaminen ja päivittäminen. Harjoittelija avustaa myös maakuvatyöhön liittyvissä projekteissa ja tapahtumissa.

Harjoittelijan tulisi olla kiinnostunut Suomen maakuvatyöstä, viestinnästä, kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä sekä ulkopoliittisista ja kauppapoliittisista teemoista. Edellytämme harjoittelijoilta analyyttisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta. Keskeisten toimistotyökalujen (Excel, Word, Power Point) ja sosiaalisen median kanavien on oltava hyvin hallussa. Hakijalla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen suomen- ja englanninkielen sekä hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

3. Poliittinen ja talouspoliittinen tiimi

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu Ison-Britannian sisä- ja ulkopolitiikkaan sekä talouspolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan ja muihin sektoripolitiikkoihin liittyvät raportointitehtävät harjoittelijan kiinnostus ja tausta huomioiden. Lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisten taustaselvitysten teko, seminaareihin osallistuminen ja niistä raportoiminen sekä muut avustavat ja edustuston päällikön määräämät tehtävät. Hakijalla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen suomen- ja englanninkielen taito.

 

Tarvittaessa harjoittelijat avustavat virkamiehiä myös muissa tehtävissä sekä osallistuvat suurlähetystössä järjestettäviin tapahtumiin.

Harjoittelijapaikat ovat suunnattu yliopisto-opiskelijoille tai juuri valmistuneille. Tehtävään ehdolla olevasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Harjoittelu on palkallinen.

Hakemukset (CV ja motivaatiokirje) tulee lähettää 31.12.2021 mennessä sähköpostitse [email protected]. Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi mitä harjoittelupaikkaa haetaan.