Miten haet viisumia?

Jos matkasi pääkohdemaa on Suomi, hae viisumia lähimmästä Suomen edustustosta tai edustuston osoittamasta viisumikeskuksesta. Kunniakonsulit ja -konsulaatit eivät voi myöntää viisumeita.

Joissakin maissa on sovittu, että viisumiasioissa Suomea edustaa toinen Schengen-maa. Tällöin hae viisumia Suomeen tämän Schengen-maan edustustosta.

Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti edustustoon tai viisumikeskukseen. Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai telefaksilla.

Viisumin hakemuslomake

Viisumihakemukseen tarvitset

1. Viisumihakemuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna

2. Yksi valokuva

Liitä hakemukseen värillinen passivalokuva, josta olet tunnistettavissa, katso poliisin valokuvaohje.

3. Passi

Passin tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen (10) vuoden aikana.

4. Matkavakuutus

Matkavakuutuksen on oltava voimassa haetun viisumin ajan ja sen tulee kattaa koko Schengen-alue. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (myös potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.

5. Asiakirjaliitteet

Liitteet vaihtelevat maakohtaisesti, tarkista edustustosta, mitä liitteitä tarvitset. Edustusto voi pyytää hakemuksen liitteeksi erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi matkaliput, vahvistettu hotellivaraus, yksityinen kutsukirje ja virallinen kutsu.

Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä esille kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto.

Jos kyseessä on yksityiskutsu, kutsuun on hyvä merkitä, mikä on kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde, esimerkiksi ystävä, puoliso, sukulainen. Kutsu ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen tae. Kutsujan varallisuutta ei oteta huomioon, kun arvioidaan hakijan taloudellista tilannetta kotimaassa (poikkeuksena esim. työmatka, jolloin hakija ei itse kustanna matkansa kuluja).

Hakijalta voidaan pyytää myös muita selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä asiakirjoja.

Matkaan liittyvien kustannusten kattamiseksi hakijalla on oltava riittävästi varoja suhteessa oleskelun kestoon ja tarkoitukseen sekä elinkustannuksiin matkakohteessa. Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden.

6. Alaikäiseltä lapselta vanhempien suostumus

Alaikäiseltä lapselta vaaditaan syntymätodistus sekä vanhempien suostumus matkaan, jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan tai vain toisen vanhemman kanssa.

7. Haastattelu

Edustusto voi myös pyytää hakijan henkilökohtaiseen haastatteluun selvittämään matkan tarkoitusta.

Viisuminhakemuksen käsittelyaika

Jätä viisumihakemuksesi Suomen edustustoon tai viisumikeskukseen vähintään 15 päivää ennen matkaa. Hakemuksen voit jättää korkeintaan kolme (3) kuukautta ennen suunniteltua matkaa.

Jos Suomea edustaa maassa jokin toinen Schengen-maa, kestää viisumihakemuksen käsittely yleensä kauemmin.

Käsittelyaika voi pidentyä, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä kuten muiden Schengen-maiden keskusviranomaisten ennalta kuuleminen.

 

Vaadittavat asiakirjaliitteet Kiinassa:

Turistimatka:

 • Matkaohjelma sisältäen myös Schengen-alueen ulkopuoliset kohteet (mukaan lukien kolmannen maan viisumi, mikäli sitä vaaditaan).
 • Lentolippuvaraus (meno-paluu) myös mahdollisiin kolmansiin maihin. Huom. lentolippuja ei suositella ostettavan ennen viisuminpäätöstä.
 • Hotellivaraus kaikkiin Schengen-maihin. Varauksen tulee sisältää:
  • Hotellin nimi, yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) sekä varausnumero.
 • Todistus työsuhteesta tai opiskelusta tai eläkkeestä tai työttömyydestä sisältäen:
  • Työsuhde: työnantajan kirje viralliselle yrityksen kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema, palkka, työsuhteen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.
  • Opiskelu: oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.
  • Eläke: todistus eläkkeestä tai muista säännöllisistä tuloista
  • Työttömyys: työttömyystodistus ja selvitys toimeentulosta
   • Naimisissa: puolison työnantajan todistus, puolison tuloselvitys ja laillistettu avioliittotodistus
   • Naimaton/leski/eronnut: todistus toimeentulosta
 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta. Pankkitiliotteet on toimitettava A4-muodossa.
  Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat.
 • Hukou-asuinpaikkatodistus
 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:
  • Todistus perhesuhteista tai huoltajuudesta
   • Henkilöllisyystodistuksen (esim. passi) kopio huoltajalta/huoltajilta
   • Laillistettu syntymätodistus
   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
  • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa
   • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta
  • Opiskelijakortti
  • Koulun kirje
   • oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköposti, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

Laillistuksien osalta pelkkä Kiinan ulkoministeriön laillistus riittää ja Suomen edustuston laillistusta ei vaadita. Mikäli huoltajat eivät asu Kiinassa, suostumus vaaditaan laillistamaan huoltajien kotimaan käytäntöjen mukaisesti.

 • Viisumimaksu (ks. palveluhinnasto)

Yksityisvierailu:

 • Kutsukirje (enintään 6 kk). Mikäli ennen tai jälkeen matkan vieraillaan kolmannessa maassa, tulee esittää tätä matkaa koskeva hotellivaraus/kutsu.

  • Kutsun tulee sisältää: kutsuttavan nimi, kutsujan nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), matkan tarkoitus, matka-aika sekä allekirjoitus ja päiväys

  • Jos kutsuja on perheenjäsen, on esitettävä notarisoitu asiakirjatodiste suhteesta kutsujaan (syntymä- tai avioliittotodistus).

 • Todistus työsuhteesta tai opiskelusta tai eläkkeestä tai työttömyydestä sisältäen:

  • Työsuhde: työnantajan kirje viralliselle yrityksen kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema, palkka, työsuhteen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

  • Opiskelu: oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

  • Eläke: todistus eläkkeestä tai muista säännöllisistä tuloista

  • Työttömyys: työttömyystodistus ja selvitys toimeentulosta

   • Naimisissa: puolison työnantajan todistus, puolison tuloselvitys ja laillistettu avioliittotodistus

   • Naimaton/leski/eronnut: Todistus toimeentulosta

 • Työnantajan elinkeinolupa (business licence)

 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta.
  Pankkitiliotteet on toimitettava A4-muodossa.
  Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat.

 • Hukou-asuinpaikkatodistus

 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:

  • Todistus perhesuhteista tai huoltajuudesta

   • Henkilöllisyystodistuksen (esim. passi) kopio huoltajalta/huoltajilta

   • Laillistettu syntymätodistus

   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet

  • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa

   • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta

  • Opiskelijakortti

  • Koulun kirje

   • oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköposti, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

Laillistuksien osalta pelkkä Kiinan ulkoministeriön laillistus riittää ja Suomen edustuston laillistusta ei vaadita. Mikäli huoltajat eivät asu Kiinassa, suostumus vaaditaan laillistamaan huoltajien kotimaan käytäntöjen mukaisesti.

 • Viisumimaksu (ks. palveluhinnasto)

Liikematka:

 • Kutsukirje suomalaiselta liikekumppanilta sisältäen
  • Viralliselle kirjepohjalle: nimi, yhteystiedot, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema
  • Selvitys liike­kumppanuuden luonteesta, vierailun tarkoitus, kesto ja ohjelma.
  • Hakijan matka- ja elinkustannuksista vastaavan henkilön/organisaation nimi.
 • Todistus työsuhteesta sisältäen:
  • Työnantajan viralliselle yritykselle kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema, selvitys matkasta, palkka, työsuhteen kesto ja lupa poissaolosta.
  • Hakijan matka- ja elinkustannuksista vastaavan henkilön/organisaation nimi.
 • Työnantajan elinkeinolupa (business licence)
 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta.
  Pankkitiliotteet on toimitettava A4-muodossa.

Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat. Mikäli työnantaja kattaa matkan kulut, esitettävä varallisuusselvitys työnantajan vakavaraisuudesta.

 • Viisumimaksu (ks. palveluhinnasto)

Kulttuuri- tai urheilumatka:

 • Kutsukirje suomalaiselta kulttuuri-/urheilutaholta sisältäen:
  • Viralliselle kirjepohjalle: yhteystiedot, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema
  • Selvitys kulttuuri-/urheilu­kumppanuuden luonteesta, vierailun tarkoitus, kesto, tieto majoituksesta ja matkaohjelma.
  • Selvitys kustannuksista ja organisaatio, joka maksaa ne.
 • Todistus kulttuuri-/urheilusuhteesta kiinalaiselta järjestöltä sisältäen:
  • Viralliselle kirjepohjalle: yhteystiedot, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema.
  • Hakijan nimi ja asema, selvitys matkasta
  • Organisaation nimi, joka maksaa matka- ja elinkustannukset
  • Ammattilaisilta: palkka ja aktiviteettien kesto
 • Organisaation elinkeinolupa (business licence)
 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:
  • Todistus perhesuhteista tai huoltajuudesta
   • Henkilöllisyystodistuksen (esim. passi) kopio huoltajalta/huoltajilta
   • Laillistettu syntymätodistus
   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
  • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa
   • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta
  • Opiskelijakortti
  • Koulun kirje
   • oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköposti, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

Laillistuksien osalta pelkkä Kiinan ulkoministeriön laillistus riittää ja Suomen edustuston laillistusta ei vaadita. Mikäli huoltajat eivät asu Kiinassa, suostumus vaaditaan laillistamaan huoltajien kotimaan käytäntöjen mukaisesti.

 • Viisumimaksu (ks. palveluhinnasto)