Var ansöker man om visum?

Om Schengenvisum ansöker man personligen från ambassaden för det land som utgör huvudmålet för resan, från generalkonsulatet eller konsulatet i det land där sökanden är bosatt eller lagligen vistas. 

Om huvudmålet för resan är Finland, måste man ansöka om visum via viseringscentren vid VSF Global. Tid för inlämnande av ansökan kan bokas på adressen visa.finland.eu. Ifall resan har fler än ett mål, lämnas ansökan till representationen för det Schengen-land som utgör resans huvudsakliga mål (vad gäller resans längd och avsikt). Ifall den som ansöker inte har ett entydigt huvudresmål, ska denne söka visum vid representationen för det första resmålet. 

Visumansökan kan i USA lämnas in vid VFS Globals viseringscenter i Washington D.C., Chicago, Houston, New York, Los Angeles och San Francisco.