Säsongsarbete och visum

För att du ska få arbeta i Finland behöver du normalt ett uppehållstillstånd. För säsongarbete i högst 90 dagar behöver du inget uppehållstillstånd, utan ett visum eller ett intyg för säsongsarbete som en medborgare i ett visumfritt land.

Lagen om säsongsanställning som bygger på EU-direktivet om säsongsanställning ska tillämpas på det säsongbetonat arbete som utförs i Finland. Lagen om säsonganställning tillämpas inte på plockning av vilda bär eftersom plockningen inte sker i ett arbetsförhållande. Plockningen av vilda bär ska utföras enligt lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021). Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå övervakar att aktörer inom branschen för plockning av naturprodukter uppfyller kraven enligt 5 och 7 § i lagen, som trädde i kraft den 14 juni 2021.

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruket och turismen som måste utföras en viss tid på året. Det kan till exempel vara fråga om arbete inom skogsskötsel, växtodling eller festivaler.

Visum för säsongarbete anhåller du om av en finländsk beskickning. Det går inte att vända sig till ett annat Schengenlands beskickning. Visumet är endast avsett för säsongarbete som utförs i Finland. Visumet kan beviljas för högst 90 dagar.

Vid behandlingen av ett visum för säsongarbete följs normala behandlingstider enligt viseringskodexen. Visum för säsongarbete gäller anställning hos en eller flera namngivna arbetstagare åt gången. Visum för säsongarbete är försett med information ”Kausityö”. Visumet börjar gälla från första dagen du inleder anställningen.

Instruktioner för att ansöka om visum finns på finska beskickningens webbplats.

I fall säsongsarbetet pågår längre än 90 dagar, ansök om tillstånd för säsongsarbete från Migrationsverket. (Länk till en annan webbplats.)