Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Pass

140 12 200 RUB

Snabbpass

160 13 940 RUB

Tillfälligt pass

175 15 250 RUB

Laissez Passer resedokument

140 12 200 RUB

Emergency Travel Document ETD

140 12 200 RUB

Tillfälligt främlingspass

45 3 920 RUB

Identitetskort

90 7 840 RUB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 5 050 RUB

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 2 610 RUB

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Schengenvisum

80 6 970 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 3 490 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 3 050 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

170 14 820 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 45 320 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 40 960 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 60 130 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 42 700 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 53 160 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 35 730 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 41 830 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 30 500 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 60 130 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 42 700 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 53 160 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 35 730 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 60 130 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 42 700 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 39 220 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 30 500 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 23 530 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 20 920 RUB

Omprövningsbegäran

170 14 820 RUB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Medborgarskapsanmälan

200 17 430 RUB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 13 070 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 8 710 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 6 970 RUB

Befrielsenansökan

590 51 420 RUB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 8 710 RUB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Intyg av notarius publicus

30 2 610 RUB

Offentligt köpvittne

160 13 940 RUB

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 3 490 RUB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 2 610 RUB