Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Pass

235 23 450 RUB

Snabbpass

255 25 450 RUB

Tillfälligt pass

270 26 950 RUB

Laissez Passer resedokument

235 23 450 RUB

En provisorisk EU-resehandling

255 25 450 RUB

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 23 450 RUB

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 23 450 RUB

Identitetskort

60 6 000 RUB

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 8 000 RUB

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 7 000 RUB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 5 000 RUB

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 3 000 RUB

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Schengenvisum

80 8 000 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 000 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 3 500 RUB

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 7 000 RUB

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 6 000 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

255 25 450 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 51 900 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 46 900 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 73 850 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 53 900 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 47 900 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 37 900 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 47 900 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 39 900 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 68 850 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 48 900 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 47 900 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 37 900 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 73 850 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 53 900 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 44 900 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 34 950 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 26 950 RUB

D-visum, papperansökan

120 12 000 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 23 950 RUB

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 9 500 RUB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Medborgarskapsanmälan

220 21 950 RUB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 14 950 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 10 000 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 8 000 RUB

Befrielsenansökan

690 68 850 RUB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 10 000 RUB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 6 000 RUB

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 5 000 RUB

Offentligt köpvittne

160 15 950 RUB

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 4 000 RUB

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 14 950 RUB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 4 500 RUB