Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

140 12 470 RUB

Snabbpass

160 14 260 RUB

Tillfälligt pass

175 15 590 RUB

Laissez Passer resedokument

140 12 470 RUB

Identitetskort

90 8 020 RUB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 5 170 RUB

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum

80 7 130 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 3 560 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 3 120 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

170 15 150 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 46 330 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 41 880 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 61 480 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 43 660 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 54 350 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 36 530 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 42 770 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 31 190 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 61 480 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 43 660 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 54 350 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 36 530 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 61 480 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 43 660 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 40 100 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 31 190 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 24 060 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 21 380 RUB

Omprövningsbegäran

170 15 150 RUB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€)

Medborgarskapsanmälan

200 17 820 RUB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 13 370 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 8 910 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 7 130 RUB

Befrielsenansökan

590 52 570 RUB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 8 910 RUB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€)

Intyg av notarius publicus

30 2 670 RUB

Offentligt köpvittne

160 14 260 RUB

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 3 560 RUB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 2 670 RUB