Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Pass

175 20 510 RUB

Snabbpass

195 22 850 RUB

Tillfälligt pass

210 24 610 RUB

Laissez Passer resedokument

175 20 510 RUB

Emergency Travel Document ETD

175 20 510 RUB

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 20 510 RUB

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 20 510 RUB

Identitetskort

96 11 250 RUB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 7 500 RUB

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 3 520 RUB

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Schengenvisum

80 9 380 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 690 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 100 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

170 19 920 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 60 940 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 55 080 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 86 730 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 57 430 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 56 260 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 44 540 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 56 260 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

350 41 020 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 80 870 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 57 430 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 56 260 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

380 44 540 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 86 730 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 57 430 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 52 740 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 41 020 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 31 640 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 28 130 RUB

Omprövningsbegäran

170 19 920 RUB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Medborgarskapsanmälan

160 18 750 RUB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

120 14 060 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 11 720 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 9 380 RUB

Befrielsenansökan

690 80 870 RUB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 11 720 RUB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Intyg av notarius publicus

30 3 520 RUB

Offentligt köpvittne

160 18 750 RUB

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 4 690 RUB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 3 520 RUB