Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Pass

140 12 210 RUB

Snabbpass

160 13 960 RUB

Tillfälligt pass

175 15 270 RUB

Laissez Passer resedokument

140 12 210 RUB

Emergency Travel Document ETD

140 12 210 RUB

Tillfälligt främlingspass

45 3 930 RUB

Identitetskort

90 7 850 RUB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 5 060 RUB

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 2 620 RUB

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Schengenvisum

80 6 980 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 3 490 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 3 050 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

170 14 830 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 45 360 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 41 000 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 60 190 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 42 750 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 53 210 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 35 770 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 41 870 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 30 530 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 60 190 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 42 750 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 53 210 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 35 770 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 60 190 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 42 750 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 39 260 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 30 530 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 23 550 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 20 940 RUB

Omprövningsbegäran

170 14 830 RUB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Medborgarskapsanmälan

200 17 450 RUB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 13 090 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 8 720 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 6 980 RUB

Befrielsenansökan

590 51 470 RUB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 8 720 RUB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Intyg av notarius publicus

30 2 620 RUB

Offentligt köpvittne

160 13 960 RUB

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 3 490 RUB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 2 620 RUB