Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Pass

175 10 880 RUB

Snabbpass

195 12 120 RUB

Tillfälligt pass

210 13 050 RUB

Laissez Passer resedokument

175 10 880 RUB

Emergency Travel Document ETD

195 12 120 RUB

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 10 880 RUB

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 10 880 RUB

Identitetskort

96 5 970 RUB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 3 980 RUB

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 1 860 RUB

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Schengenvisum

80 4 970 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 2 490 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 2 180 RUB

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 7 460 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

170 10 570 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 32 320 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 29 210 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 45 990 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 30 460 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 29 830 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 23 620 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 29 830 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 21 750 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 42 890 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 30 460 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 29 830 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 23 620 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 45 990 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 30 460 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 27 970 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 21 750 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 16 780 RUB

D-visum, papperansökan

120 7 460 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 14 920 RUB

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 5 900 RUB

Omprövningsbegäran

170 10 570 RUB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Medborgarskapsanmälan

220 13 670 RUB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 9 320 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 6 220 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 4 970 RUB

Befrielsenansökan

690 42 890 RUB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 6 220 RUB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Intyg av notarius publicus

30 1 860 RUB

Offentligt köpvittne

160 9 940 RUB

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 2 490 RUB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 1 860 RUB