Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Pass

235 23 200 RUB

Snabbpass

255 25 150 RUB

Tillfälligt pass

270 26 650 RUB

Laissez Passer resedokument

235 23 200 RUB

En provisorisk EU-resehandling

255 25 150 RUB

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 23 200 RUB

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 23 200 RUB

Identitetskort

60 5 900 RUB

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 7 900 RUB

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 6 900 RUB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 4 950 RUB

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 2 950 RUB