15.9.2021

Ryssland: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Avvikande risknivå

Čečenskaja Respublika: Vältä tarpeetonta matkustamista
Ingušetija, Respublika: Vältä tarpeetonta matkustamista
Dagestan, Respublika: Vältä tarpeetonta matkustamista
Severnaya Osetiya, Respublika: Vältä tarpeetonta matkustamista
Kabardino-Balkarskaya Respublika: Vältä tarpeetonta matkustamista
Karachayevo-Cherkesskaya Respublika: Vältä tarpeetonta matkustamista
Stavropol'skiy kray: Vältä tarpeetonta matkustamista

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till området kring Belgorod, Voronezj och Rostov vid gränsen mot Ukraina (i närheten av Luhansk och Donetsk på den ukrainska sidan). Undvik icke nödvändiga resor till de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj. I hela Ryssland ska man vara ytterst försiktig i trafiken, i metron, på järnvägsstationer och flygplatser. Undvik demonstrationer. Håll noga reda på pass och värdeföremål. Om du råkar ut för en krissituation, agera lugnt och följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Aktuellt

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och oförutsägbart. Aktuell information om läget i Ryssland hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/rus/aktuellt och genom att följa de lokala myndigheternas information. Beskickningen uppdaterar aktuell information också via sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer en risk för terrordåd i hela Ryssland, särskilt i de stora städerna. Framför allt kollektivtrafiken, järnvägsstationer, metrostationer och flygplatser, köp- och nöjescenter och stora evenemang kan vara möjliga mål för terrordåd. I hotsituationer kan myndigheterna evakuera byggnader. Under en evakuering ska du handla lungt enligt myndigheternas anvisningar. På grund av terrorhotet har Ryssland skärpt sina säkerhetsåtgärder, vilket lett till att säkerhetskontroller kan ta längre tid.

Det ordnas tidvis demonstrationer i centrum av Moskva och S:t Petersburg. Vi rekommenderar att man inte stannar kvar i närheten av demonstrationer, för att undvika att man i folkmassan blir delaktig i demonstrationen eller följderna av den.

Brottsligheten

Det lönar sig att förvara sitt pass och sina värdeföremål i hotellets säkerhetsfack eller på ett annat säkert ställe. Bär med dig en kopia av passets informationssida, ditt visum till Ryssland och ditt inresekort. Meddela gärna åt någon bekant var du befinner dig.
När du rör dig på stan är det bra att komma ihåg att polisen har rätt att kontrollera allas identitetshandlingar.

I kollektivtrafiken, särskilt i metro och bussar, på järnvägsstationer och torg lönar det sig att hålla noga reda på sina resedokument, biljetter och pengar. Undvik beteende som väcker onödig uppmärksamhet, att röra dig berusad och att visa upp till exempel värdeföremål och pengar öppet.

Lämna aldrig din väska, jacka eller dryck obevakad i en restaurang, i butiken eller på andra offentliga platser. Var särskilt uppmärksam på nattklubbar och när du lämnar en nattklubb. Var försiktig när du använder bank- och kreditkort, skydda din PIN-kod.

Undvik att röra dig ensam ute nattetid, särskilt om du är berusad. Det är tryggast att använda officiella taxi som man beställer per telefon eller applikation. Sätt dig inte i en okänd persons bil.

Ficktjuvar och andra brottslingar är oftast verksamma där det finns mycket turister och i städernas centrum. Om du blir rånad i metron lönar det sig att återvända till stationen och fråga vakterna om ditt pass eller plånbok returnerats till dem. Ficktjuvarna nöjer sig oftast med kontanter och kreditkort, och slänger bort pass och tömda plånböcker. Om ditt pass försvinner ska du göra en anmälan hos den lokala polisen, om det bara är möjligt. De finländska beskickningarna kan utfärda ett pass för hemresan (avgift 175 €). En kopia av ditt gamla pass är bra att ha när du gör polisanmälan och beställer ett nytt pass. Det behövs ett fotografi för passet.

I brottsfall lönar det sig alltid att göra en anmälan till den lokala polisen och be om att få en kopia av polisrapporten. Om det inte är möjligt kan du också göra anmälan till polisen på din hemort i Finland. Spärra stulna bank- och kreditkort och mobiltelefonens SIM-kort.

I nödfall kan du överföra pengar till exempel genom Forex/MoneyGram (http://www.forex.fi(Länk till en annan webbplats.)) eller Western Union (http://www.westernunion.com(Länk till en annan webbplats.)) bara någon person i Finland kan deponera pengar på ett kontor i Finland.

Nödnummer:

Det allmänna nödnumret i Ryssland är 112 (även mobil)
Från fast telefon: brandkåren 01, polisen 02, ambulans 03, gasläckage 04

Ryska polisens webbplats https://mvd.ru/contacts/sites(Länk till en annan webbplats.)

Call-centre for Foreign Tourists, Moskva, 24 h: tfn +7-800-220 00 01, +7-800-220 00 02, +7-495-663 13 93, webbplats Official Moscow guide: http://en.travel2moscow.com/(Länk till en annan webbplats.)

S:t Petersburg Tourist Helpline 24h: tfn +7-800-30 30 555 från mobil, +7-812-30 30 555 från det fasta nätet, webbplats Official City Guide: http://www.visit-petersburg.ru/en/(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den ryska trafikkulturen avviker från den finska. Var mycket uppmärksam, också på övergångsställen. Körhastigheterna är mycket höga och fotgängare respekteras oftast inte. Också körstilen avviker från det som är allmänt i Finland. Håll gärna bildörrarna låsta när du kör och lämna ingen egendom synligt framme i bilen. Undvik att köra bil nattetid på grund av trafiksäkerheten. Om du ändå är tvungen att köra på natten, håll bildörrarna låsta och stanna aldrig vid vägkanten, fastän någon försöker stoppa dig. Kör hellre till närmaste bensinstation och ring vid behov nödnumret.

Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille, d.v.s. 0,16 milligram per liter utandningsluft (https://rg.ru/2013/07/25/alkotester-site-dok.html(Länk till en annan webbplats.) ändring nr 20 i artikel 12.8 i lagen om administrativa brott), och det är helt förbjudet att köra under inflytande av narkotika eller berusningsmedel. Man får böter för att använda mobiltelefon utan handsfree när man kör. Det är obligatoriskt för alla i bilen att använda säkerhetsbälte.

Innan införsel av ett fordon till Ryssland lönar det sig att kontrollera fordonet grundligt att det inte finns några sådana saker kvar i det som inte får importeras till Ryssland. Till exempel jaktpatroner betraktas i tullen som militär utrustning. Om sådana påträffas i ett fordon är påföljderna stränga och leder alltid till rättsbehandling.

Förutom huvudvägarna är de flesta vägarna i Karelska republiken i dåligt skick. Underhållet är bristfälligt. På sommaren kan rök från skogsbränder lokalt störa synligheten. Överväg andra färdmedel än egen bil.

I Murmansk kan vägarna snöa igen på vintern vilket orsakar stockningar och kollisioner. Vissa vägar stängs ibland helt på grund av väderförhållandena. Vägen mellan Murmansk och Nikel är ibland avstängd på grund av vinden från Ishavet och snö på vägen. Då kan man istället köra längs med Priretjnyj-vägen längre in i landet. Vägarna är till största del asfalterade, men vissa vägar är gropiga och i väldigt dåligt skick.

Naturförhållanden

Det förekommer ofta omfattande skogsbränder och bränder i torvmossar under sommaren. Bränderna ger upphov till stickande, tjock smog. Avlägsna dig från brändernas omedelbara närhet.

På hösten kan rikliga regn orsaka översvämningar, också i tätorter, runt om i Ryssland.

Klimatet i Murmansk motsvarar närmast klimatet i norra Finland. Närheten till havet är dock märkbar och nordanvinden är bitande. Vädret kan slå om från kraftigt snöfall till solsken på kort tid.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring när du reser till Ryssland. Det lönar sig att på förhand ta reda på var det finns internationella läkarstationer som ditt försäkringsbolag godkänner.
Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

Tilläggsuppgifter: https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronapandemia-on-maailmanlaajuinen-uhka-c2-a0-c2-a0v-c3-a4lt-c3-a4-matkustamista-edelleen(Länk till en annan webbplats.)

En omsorgsfull hygien, särskilt handtvätt, är viktig för resenären.

Det förekommer bland annat HIV och tuberkolos och smittorisken är större än i Finland.

Om du medför starka mediciner (triangelmärkta eller receptbelagda) ska du komma ihåg att de måste anges på blanketten för tulldeklaration. Man får endast införa den mängd mediciner som man själv behöver under resan och man måste ha med sig recept. Kontrollera att tullen stämplar deklarationsblanketten. Du måste själv kontrollera med de ryska myndigheterna eller Rysslands ambassad i Helsingfors vilka mediciner man får föra in i landet och vilka dokument som tullmyndigheterna accepterar.Du kan skriva ut dina egna recept på e-tjänsten http://www.kanta.fi/(Länk till en annan webbplats.).

Den ryska tullens anvisningar angående läkemedel:

http://fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2017-11-13-11-40-37&catid=5:2008-10-20-15-38-16&Itemid=1795(Länk till en annan webbplats.) (ru)

http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1686&Itemid=1908(Länk till en annan webbplats.) (en)

På basis av laboratorieprover är kranvattnet i Moskva drickbart som sådant, men många filtrerar vattnet innan de dricker det. I S:t Petersburg, Murmansk och i Karelska republiken skall man inte dricka kranvatten. Källvatten kan köpas i butiker.

Luftföroreningarna i Moskva är en hälsorisk och luftvägsinfektioner är vanliga.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Ryssland får barn (personer under 18 år) inte röra sig ute utan en vuxen mellan kl. 23.00 och 06.00 (vintertid 22.00–06.00).

Det är klokt att beakta kulturella skillnader och olika bestämmelser när det gäller sexuellt beteende när man reser i Ryssland. Homosexualitet är inte ett brott i Ryssland, men det är förbjudet i lag att likställa relationer mellan personer av samma kön med heterosexuella relationer och att sprida information om ”icke traditionella” relationer bland minderåriga.

Det kan förekomma intolerans och till och med våldsamt beteende mot olika minoriteter.

Rysk lag begränsar rökning på offentliga platser. Rökning är förbjuden bland annat i kollektivtrafiken, skolor, administrativa byggnader, trappuppgångar i bostadshus, framför stationer, på badstränder och i lekparker. Tobaksprodukter får inte hållas framme i butiken.

Att dricka alkohol, också öl, på offentliga platser, till exempel i parker eller i närheten av skolor eller daghem straffas med böter enligt Rysslands alkohol lag. (Kodex om administrativa förseelser http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/(Länk till en annan webbplats.))

Den ryska utmätningsmyndigheten kan ge en utländsk medborgare reseförbud på grund av obetalda räkningar, vilket kan hindra personen att lämna landet. Du kan kontrollera dig egen situation på utmätningsmyndighetens webbplats https://fssprus.ru(Länk till en annan webbplats.)

Beakta att den ryska tullens bestämmelser om att föra ut varor ur landet kan avvika från EU:s importbestämmelser, så kontrollera bestämmelserna på förhand med ryska myndigheter.

I Ryssland kan en person ha endast ett fordon åt gången utan särskild garantiavgift. Reglerna för import av fordon kan kontrolleras av den ryska tullen.

Kvinnor ska täcka sina huvuden, axlar och knän i kyrkor.
Funktionsnedsättningar beaktas inte i samma utsträckning som till exempel i Finland.

Det lönar sig att bekanta sig med gränsen och begränsningarna i gränszonen mellan Finland och Ryssland innan med reser dit. Man behöver inget särskilt tillstånd för att resa igenom gränszonen om ens resmål ligger utanför gränszonen, till exempel när man reser mellan Finland och Petrozavodsk eller Murmansk. Inom gränszonen är det förbjudet att stanna utan förhandstillstånd, med undantag för obligatoriska uppehåll för granskning av handlingar.

Information om den ryska gränszonen, tillstånd och andra handlingar får man vid Ryska federationens ambassad i Finland.

Kontrollera gränsövergångarnas öppettider på finska Gränsbevakningsväsendets webbplats: http://www.raja.fi/slmv/sv/gransovergangsstalle_oppettider(Länk till en annan webbplats.)

Respektera så kallade stängda områden (bland annat militära områden) och följ skyltar om förbjudet tillträde. Det finns städer och områden på Kolahalvön dit det är förbjudet att resa. Till de stängda områdena hör militärstäder och följande byar, städer och områden: Vidjajevo (Видяево), Gadžijevo (Гаджиево), Zaozjorsk (Заозёрск), Zaretšensk (Зареченск), Fiskarhalvön, Linhammar (Линахамари), Ostrovnoj (Островной), Poljarnyj (Полярный), Rajakoski (Раякоски), Rosljakovo (Росляково), Severomorsk (Североморск), Snezjnogorsk (Снежногорск), Gamla Salla (minnesmärke), Umba (Умба), Ura-Guba (Ура-Губа).

Man kan ansöka om specialtillstånd av de ryska myndigheterna för att få besöka de stängda områdena, men det lönar sig att reservera flera månader för ansökningsprocessen. Alla så kallade öppna byar och städer är i själva verket inte heller öppna.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser etc.

Det är tillåtet att fotografera i metron.

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Rysslands gränsmyndighet http://ps.fsb.ru/general.htm(Länk till en annan webbplats.)

Rysslands ambassad, Helsingfors http://helsinki.mid.ru/fi_FI//web/helsinki-fi(Länk till en annan webbplats.)

Sammanfattning av coronavirusnyheterna sammanställd av Finlands beskickningar: https://finlandabroad.fi/web/rus/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/tiedote-ven-c3-a4j-c3-a4ll-c3-a4-oleskeleville-suomalaisille/384951

Rysslands migrationsmyndighet (Glavnoje upravlenije po voprosam migratsii MVD Rossii) https://guvm.mvd.ru(Länk till en annan webbplats.)

Rysslands tullagstiftning: Ryska tullväsendets webbplats på engelska http://eng.customs.ru(Länk till en annan webbplats.)

Avtal mellan EU och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A22007A0517%2801%29(Länk till en annan webbplats.)

Gränsstationerna mellan Ryssland och Vitryssland för landsvägs- och järnvägstrafiken är inte i internationellt bruk. Utlänningar kan inte korsa gränsen vid dessa gränsstationer. Om du flyger till eller från Vitryssland via Ryssland måste du ha ett transitvisum oberoende av hur länge du vistas på flygplatsen i Ryssland.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].