Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Rysslands myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevisveftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i staden.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Ryssland.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 218 Kb) (Öppnar nytt fönster)