Kausityö Suomessa

Kausityöntekijä tarvitsee aina kausityöluvan, joka määräytyy työsopimuksen pituuden, kansalaisuuden ja passityypin mukaan. Kausityöhön myönnetyssä viisumissa on lisätieto Kausityö. Kausityöviisumin voimassaolo alkaa työsuhteen alkupäivästä.

Oleskeluluvan ehdot:

 1. Mikäli kausityöntekijän työsopimus on 0-3 kk mittainen
  1. Viisumivapaa henkilö (biometrisen passin haltija) hakee Migrin verkkopalvelusta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) työntekoon oikeuttavan kausityötodistuksen.
  2. Viisumivelvollinen hakee Suomen edustustosta työntekoon oikeuttavan kausityöviisumin. Edustusto vaatii  työnantajan vakuutustodistuslomakkeen(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
 2. Mikäli kausityösopimus on 3-6 kk tarvitaan Migristä kausityöoleskelulupa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
 3. Mikäli kausityösopimus on 6-9 kk mittainen, tarvitaan myös kausityöntekijän oleskelulupa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä TE-toimiston osapäätös.

Edustusto käsittelee ja ratkaisee kausityöviisumia koskevan hakemuksen. Kausityötodistus ja kausityöoleskelulupa kuuluvat Maahanmuuttoviraston ratkaistaviksi. Lisätietoja näistä löytyy Maahanmuuttoviraston nettisivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Kausityöviisumin hakeminen ja liitteet

Kausityöviisumia haetaan Suomen edustustolta. Kausityöviisumia ei voi hakea toisen Suomea edustavan Schengen-maan edustustolta, vaan hakijan tulee asioida Suomen edustustossa tai Suomen käyttämän ulkoisen palveluntarjoajan toimistossa.

Viisumihakemukseen liitetään normaalit viisumihakemuksen liitteet ja lisäksi seuraavat liitteet:

 1. Voimassaoleva työsopimus tai sitova työtarjous, joka koskee kausityön tekemistä Suomeen sijoittautuneelle työnantajalle ja jossa määritellään:
  1. Työpaikka ja työn luonne
  2. Työsuhteen kesto
  3. Palkka
  4. Työtunnit per viikko tai kuukausi
  5. Mahdollisen palkallisen loman pituus
  6. Muut merkitykselliset työehdot 
  7. Työsuhteen alkamispäivä
 2. Selvitys asianmukaisesta majoituksesta
 3. Työnantajan allekirjoittama vakuutustodistus – jokaisesta työntekijästä erikseen.

Lisätietoja ulkoministeriön verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton verkkovuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).