Finland och Ryssland

Beslutet om ordning av diplomatiska förbindelser med Ryssland togs den 30 december 1991.