Ryssland: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass (*, **)
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass i (Official duty passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Sjömanspass (tjänstgöring)

(*) Pass som utfärdats av avdelningarna i Federala migrationstjänsten (FMS) för invånare på Krim eller i Sevastopol efter den 18 mars 2014 d.v.s. efter Rysslands olagliga annektering av nämnda områden (och i vilka den 5-siffriga kod som visar var passet är utfärdat börjar med 90, 91 eller 92) godkänns endast infall passinnehavaren var rysk medborgare innan annekteringen ägde rum. Inte heller godkänns ryska pass som utfärdats av ryska beskickningar i utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien, vilka enligt internationell rätt hör till Georgien.

(**) Finland godkänner inte pass som utfärdats efter den 24 april 2019 till de invånare i regionerna Donetsk och Luhansk i Ukraina som är bosatta utanför det område som regeringen förvaltar, om inte passinnehavaren har varit rysk medborgare före nämnda datum.

Avtalet om viseringslättnader

Avtalet om förenklat utfärdande av viseringar (Europeiska unionens officiella tidning, L54/25.2.2022; partiellt upphävande av tillämpningen av avtalet)

Rådets beslut (EU) 2022/333 av den 25 februari 2022(Länk till en annan webbplats.) om partiellt upphävande av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska unionens officiella tidning 17.5.2007 nr L 129/27)

Avtalet om viseringslättnader mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen trädde i kraft 1.6.2007.