Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Schengenvisum

80 8 000 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 000 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 3 500 RUB

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 7 000 RUB

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 12 050 RUB

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 6 000 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

255 25 550 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 52 150 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 47 100 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 74 200 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 54 150 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 48 150 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 38 100 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 48 150 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 40 100 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 69 200 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 49 150 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 48 150 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 38 100 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 74 200 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 54 150 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 45 100 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 35 100 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 27 050 RUB

D-visum, papperansökan

120 12 050 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 24 050 RUB

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 9 500 RUB