Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Schengenvisum

80 9 380 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 690 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 100 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

170 19 920 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 60 940 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 55 080 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 86 730 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 57 430 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 56 260 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 44 540 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 56 260 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

350 41 020 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 80 870 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 57 430 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 56 260 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

380 44 540 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 86 730 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 57 430 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 52 740 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 41 020 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 31 640 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 28 130 RUB

Omprövningsbegäran

170 19 920 RUB