Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RUB)

Schengenvisum

80 4 970 RUB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 2 490 RUB

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 2 180 RUB

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 7 460 RUB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 RUB

Omprövningsbegäran

170 10 570 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 32 320 RUB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 29 210 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 45 990 RUB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 30 460 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 29 830 RUB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 23 620 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 29 830 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 21 750 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 42 890 RUB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 30 460 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 29 830 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 23 620 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 45 990 RUB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 30 460 RUB

Uppehållstillstånd för studier

450 27 970 RUB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 21 750 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 16 780 RUB

D-visum, papperansökan

120 7 460 RUB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 14 920 RUB

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 5 900 RUB

Omprövningsbegäran

170 10 570 RUB