Sijaissynnytykset ulkomailla

Suomen viranomaiset eivät suosittele sijaissynnytysjärjestelyihin ryhtymistä ulkomailla, sillä niihin liittyy monia riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Sijaissynnytys tarkoittaa järjestelyä, jossa nainen saatetaan raskaaksi ja hän synnyttää lapsen siten, että järjestelyn tarkoituksena on luovuttaa lapsi synnytyksen jälkeen toisen henkilön tai pariskunnan (aiottujen vanhempien) kasvatettavaksi. 

Hedelmöityshoitoihin perustuvat sijaissynnytysjärjestelyt on Suomessa kielletty. Myös sijaissynnytysjärjestelyyn tähtäävät lääketieteelliset tutkimukset ja hoidot ovat kiellettyjä Suomessa, vaikka järjestely olisi tarkoitus toteuttaa ulkomailla.

Ulkomaisten järjestelyjen riskit

Ulkomailla toteutettaviin sijaissynnytysjärjestelyihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä:

  • Lapsen ja aiottujen vanhempien perheoikeudellisesta asemasta ei ole varmuutta.
  • Lapsen luovuttamista sijaissynnyttäjältä aiotuille vanhemmille tai lapsen maahanpääsyä Suomeen ei voida taata.
  • Sijaissynnytyksen psykologisia tai sosiaalisia vaikutuksia lapseen ei ole vielä juurikaan tutkittu.
  • Sijaissynnyttäjän taustasta, motiiveista ja vapaaehtoisuudesta järjestelyssä ei ole varmuutta. On mahdollista, että kysymys on sijaissynnyttäjän hyväksikäytöstä ja jopa lapsikauppaan rinnastuvasta järjestelystä. Sijaissynnyttäjän ja ulkomaisen välittäjän saamat korvaukset ylittävät usein järjestelystä aiheutuneet todelliset kustannukset.
  • Sijaissynnyttäjän ja lapsen tarvitsemasta terveydenhuollosta järjestelymaassa ei ole takeita, ja sijaissynnyttäjän ja lapsen fyysiseen terveyteen ja psykososiaaliseen tukeen liittyvät laiminlyönnit ovat mahdollisia.

Ulkomailla toteutetuissa sijaissynnytysjärjestelyissä tulee suomalaisen lainsäädännön lisäksi ottaa huomioon järjestelymaan lainsäädäntö. Suomen ja järjestelymaan lainsäädännöissä voi olla eroja keskenään, mikä vaikuttaa esimerkiksi lapsen perheoikeudelliseen asemaan.

Oikeudellinen vanhemmuus

Lapsen isyydenmääräytymiseen sovelletaan Suomessa vanhemmuuslain(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) säännöksiä. Vanhemmuuslaissa ei ole sijaissynnytyksiin liittyviä erityisiä säännöksiä ja saman lain mukaan lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen.

Ulkomaista äitiyden vahvistamista koskevaa ratkaisua(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ei tunnusteta Suomessa, jos henkilö, jolla on asuinpaikka Suomessa, on hankkinut lapsen sijaissynnytyksellä vieraassa valtiossa.

Ulkomainen päätös, jossa joku on vahvistettu äidiksi lapsen synnyttäneen naisen sijasta, voidaan tunnustaa vain, jos

  • aiottu äiti on asunut päätöksen antaneessa valtiossa vähintään vuoden välittömästi ennen lapsen syntymää tai
  • jos päätös tunnustetaan sellaisessa valtiossa, jossa aiottu äiti on asunut keskeytyksettä vähintään vuoden välittömästi ennen lapsen syntymää 

Jos vanhemmuuslain ulkomaisen päätöksen tunnustamista koskevat edellytykset eivät täyty, oikeudellinen äitiys voi Suomen lainsäädännön mukaan siirtyä vain adoptiolla.

Suomen viranomaiset eivät suosittele sijaissynnytyksen järjestämistä ulkomailla, eivätkä voi etukäteen ottaa kantaa tai antaa oikeudellista neuvontaa yksittäistapauksissa. Jokainen tapaus käsitellään erikseen.

Lisätietoa