Venäjä: matkustusasiakirjat Suomeen

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan)

Viisumia edellytetään

  • Viisumia edellytetään Schengen-alueelle ja Suomeen

Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

  • Tavallinen passi (*, **)
  • Diplomaattipassi 
  • Virkapassi (Official duty passport)
  • Paluutodistus (Repatriation Certificate)
  • Pakolaisten matkustusasiakirja (1951 Geneven yleissopimus)
  • Merimiespassi / Seaman's book (palveluksessa olevalle)

(*) Venäjän maahanmuuttoviraston (Venäjän Federal Migration Service, FMS) passitoimistojen 18.3.2014 jälkeen Venäjän laittomasti haltuun ottaman  Krimin tai Sevastopolin asukkaille myöntämiä passeja (niitä, joiden viisinumeroinen  FMS-toimiston tunnistenumero alkaa numeroilla 90, 91 tai 92) ei hyväksytä, ellei passinhaltija ole ollut Venäjän kansalainen ennen alueliitosta. Myöskään niitä passeja ei hyväksytä, jotka ovat myöntäneet Venäjän edustustot Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa. Nämä itsenäisiksi julistautuneet separatistialueet kuuluvat kansainvälisen oikeuden mukaan Georgiaan.

(**) Suomi ei hyväksy niitä passeja, jotka on myönnetty 24.4.2019 jälkeen Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueen asukkaille, jotka asuvat hallituksen hallinnoiman alueen ulkopuolella, mikäli passinhaltija ei ole ollut Venäjän kansalainen ennen mainittua päivämäärää.

Viisumihelpotussopimus

Viisumihelpotussopimus (Euroopan unionin virallinen lehti L 54/ 25.2.2022; sopimuksen soveltamisen osittainen keskeyttäminen)

Neuvoston päätös (EU) 2022/333, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022(Linkki toiselle verkkosivustolle), Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen soveltamisen osittaisesta keskeyttämisestä

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (Euroopan unionin virallinen lehti 17.5.2007 L 129/27)

Sopimus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tuli voimaan 1.6.2007.