Venäjä: matkustusasiakirjat Suomeen

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan)

Viisumia edellytetään

  • Viisumia edellytetään Schengen-alueelle ja Suomeen

Viisumivapaus:

  • Diplomaattipassin haltijat: viisumivapaus Schengen-alueelle ja Suomeen 

Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

  • Tavallinen passi (*)
  • Diplomaattipassi 
  • Virkapassi (Official duty passport)
  • Paluutodistus (Repatriation Certificate)
  • Pakolaisten matkustusasiakirja (1951 Geneven yleissopimus)
  • Merimiespassi / Seaman's book (palveluksessa olevalle)

(*) Venäjän maahanmuuttoviraston (Venäjän Federal Migration Service, FMS) passitoimistojen 18.3.2014 jälkeen Venäjän laittomasti haltuun ottaman  Krimin tai Sevastopolin asukkaille myöntämiä passeja (niitä, joiden viisinumeroinen  FMS-toimiston tunnistenumero alkaa numeroilla 90, 91 tai 92) ei hyväksytä, ellei passinhaltija ole ollut Venäjän kansalainen ennen alueliitosta. Myöskään niitä passeja ei hyväksytä, jotka ovat myöntäneet Venäjän edustustot Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa. Nämä itsenäisiksi julistautuneet separatistialueet kuuluvat kansainvälisen oikeuden mukaan Georgiaan.

Viisumihelpotussopimus

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti 17.5.2007 L 129/27)

Sopimus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tuli voimaan 1.6.2007.