Suurlähetystö palveluksessanne

Suomen Moskovan-suurlähetystön päärakennus
Suomen Moskovan-suurlähetystön päärakennus on valmistunut vuonna 1938

Suurlähetystö edustaa Suomea Venäjällä. Se valvoo ja edistää Suomen etuja sekä hoitaa ja kehittää monipuolisia yhteyksiä Suomen sekä Venäjän välillä. Lähetystön toimintaa johtaa suurlähettiläs Antti Helanterä. Moskovan suurlähetystö on yksi Suomen suurimmista kahdenvälisistä edustustoista. 

Poliittiset ja taloudelliset tehtävät muodostavat perinteisesti suurlähetystön työn perustan. Näitä tehtäviä hoitavat poliittinen yksikkö, puolustusasiamiestoimisto sekä taloussuhteiden yksikkö. Tehtäviin kuuluu yhteyksien luominen eri tahoihin Venäjällä, neuvotteluiden käyminen ja niihin osallistuminen, politiikan ja talouskehityksen seuranta, Suomen Venäjälle suuntautuvien taloussuhteiden edistäminen sekä raportointi Suomen valtiojohdolle ja valtionhallinnolle. Yksikköjen toimenkuvaan kuuluvat myös virallisiin vierailuihin liittyvät järjestelyt.

Julkisuusdiplomatian yksikkö viestii Suomesta Venäjän median ja yhteiskunnan suuntaan. Se vastaa Venäjällä toimivien toimittajien tiedusteluihin, hoitaa vierailujen lehdistöjärjestelyjä, järjestää median vierailuja Suomeen sekä seuraa tiedotusvälineitä ja mediaympäristön kehitystä. Yksikkö edistää Suomen tunnettuutta ja myönteistä maakuvaa järjestämällä monipuolisia kulttuuritapahtumia eri puolilla Venäjää ja lisäämällä alan toimijoiden suoria yhteyksiä Suomeen.

Suurlähetystön kansalaispalveluiden yksikkö hoitaa Schengen-viisumien ja oleskelulupien käsittelyn Suomeen matkustaville. Yksikkö vastaa myös passiasioista, antaa erilaisia notaaripalveluja sekä avustaa Venäjällä hädänalaiseen asemaan joutuneita suomalaisia.

Lähetystössä toimii myös hallintoyksikkö, joka luo käytännön edellytykset suurlähetystön tehokkaalle ja sujuvalle toiminnalle.

Lähetystöllä toimii myös Moskovan suomalainen terveysasema, jossa voidaan hoitaa akuutteja sairauksia, tehdä pieniä kirurgisia toimenpiteitä, ottaa perusverikokeita ja antaa rokotuksia.