Ambassadens uppgifter

Ambassaden är Finlands officiella representation i Namibien. 

Till ambassadens uppgifter hör att bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp, upprätthålla och utveckla Finlands och Namibiens goda förhållande och samarbete inom politik, handel och kultur.  

Läs mera om beskickningarnas huvuduppgifter på UM.fi(Länk till en annan webbplats.)