Utvecklingsfinansiering

Tänker du inleda företagsverksamhet i ett utvecklingsland eller är du redan inne på marknaden?

Nätverket Team Finland tillhandahåller finans- och rådgivningstjänster för affärsverksamhetens olika faser till exempel om du funderar på

  • var du kan få finansiering i början av företagsverksamheten eller för skalning av verksamheten,
  • var du kan få hjälp med att utveckla affärskonceptet, tjänsterna eller produkterna,
  • var du kan ansöka om exportkreditgarantier.

Läs mer om de olika tjänsterna nedan eller i broschyren: Finansiering och rådgivning från nätverket Team Finland: Stöd för olika skeden av hållbar affärsverksamhet i utvecklingsländer (PDF, 691 KB)(Länk till en annan webbplats.)

Finnpartnership

Finnpartnership erbjuder rådgivning om affärsverksamhet i utvecklingsländer, projektfinansiering och kontakter. Den viktigaste tjänsten inom programmet är Företagspartnerskapsstöd som är en slags startpeng för affärsverksamhet i utvecklingsländer, vanligtvis under 100 000 euro som täcker upp till 85 procent av projektets inledande fas. Tjänsterna är avgiftsfria och avsedda för företag, civilsamhällesorganisationer och skolor.

Developing Markets Platform

Developing Markets Platform (DevPlat) erbjuder finansiering, information och kontakter till företag som har siktet inställt på tillväxtmarknader. Du kan ansöka om DevPlat-finansiering om ditt företag utvecklar en innovativ och skalbar lösning för en identifierad marknadsmöjlighet i mållandet och du vill fördjupa samarbetet med din lokala partner i landet. DevPlat ger dig också en möjlighet till Världsbanksgruppens och de regionala utvecklingsbankernas finansiering. Av denna finansiering riktas över hundra miljarder euro per år till upphandling och projekt i utvecklingsländer. Via DevPlat får företagen råd och kontakter för ett samarbete med FN.

Finnfund

Finnfund investerar i ansvarsfulla företag som är verksamma i utvecklingsländer. Bolagets investeringslån och kapitalinvesteringar uppgår vanligen till mellan 2 och 10 miljoner euro. För att få dessa krävs att företaget redan har starka bevis på ansvarsfull och lönsam affärsverksamhet som främjar hållbar utveckling. Finnfund investerar särskilt i produktion av förnybar energi, infrastruktur, finansiering, hållbart skogsbruk, jordbruk och digitala lösningar.

PIF-instrumentet

Genom PIF-instrumentet (Public Sector Investment Facility - Investeringsstöd till utvecklingsländer) kan finansieras handel när ett finländskt företag har affärsverk, ämbetsverk eller ministerier, det vill säga aktörer inom den offentliga sektorn, som kunder. I praktiken innebär investeringsstödet att räntan på det kommersiella lån som kunden tagit för att finansiera upphandlingen och en del av de övriga kostnaderna betalas med medel för utvecklingssamarbete. Detta kommer att förbättra möjligheterna att göra affärer som vanligen ligger i storleksklassen på mellan 10 och 30 miljoner euro.

Finnvera

Finnveras uppgift är att komplettera den kommersiella finansmarknaden genom att tillhandahålla lån, garantier och exportgarantier för företag. Genom att erbjuda arrangemang som täcker risker som är förknippade med exportfinansieringen förbättrar Finnvera finländska företags konkurrenskraft på exportmarknaden. Detta är särskilt viktigt när exporten riktar sig till tillväxtmarknader. Finnvera täcker politiska eller kommersiella risker i samband med exportfinansiering.