Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 1 610 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 800 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 700 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

170 3 410 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 10 440 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 9 440 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 12 850 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 9 840 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 11 250 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 8 230 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 9 640 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 7 030 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 9 040 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 7 030 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 420 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 4 820 NAD