Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Schengenvisum

80 1 380 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 690 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 600 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

170 2 920 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 8 950 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 8 090 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 12 730 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 430 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 8 260 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 540 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 260 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 020 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 11 870 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 430 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 8 260 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 540 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 12 730 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 430 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 7 740 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 020 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 640 NAD

D-visum, papperansökan

120 2 060 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 130 NAD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 630 NAD