Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 2 730 NAD

Snabbpass

160 3 130 NAD

Tillfälligt pass

175 3 420 NAD

Laissez Passer resedokument

140 2 730 NAD

Identitetskort

90 1 760 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 130 NAD

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 1 560 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 780 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 680 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

170 3 320 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 10 160 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 9 180 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 12 500 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 9 570 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 10 940 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 8 010 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 9 380 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 6 840 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 8 790 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 6 840 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 270 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 4 690 NAD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 3 910 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 2 930 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 950 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 560 NAD

Befrielsenansökan

520 10 160 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 950 NAD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 590 NAD

Offentligt köpvittne

160 3 130 NAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 780 NAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 590 NAD