Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Pass

175 3 010 NAD

Snabbpass

195 3 350 NAD

Tillfälligt pass

210 3 610 NAD

Laissez Passer resedokument

175 3 010 NAD

Emergency Travel Document ETD

175 3 010 NAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 3 010 NAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 3 010 NAD

Identitetskort

96 1 650 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 1 100 NAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 520 NAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Schengenvisum

80 1 380 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 690 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 600 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

170 2 920 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 8 950 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 8 090 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 12 730 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 430 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 8 260 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 540 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 260 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 020 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 11 870 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 430 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 8 260 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 540 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 12 730 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 430 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 7 740 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 020 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 640 NAD

D-visum, papperansökan

120 2 060 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 130 NAD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 630 NAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Medborgarskapsanmälan

160 2 750 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 2 060 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 720 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 380 NAD

Befrielsenansökan

690 11 870 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 720 NAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Intyg av notarius publicus

30 520 NAD

Offentligt köpvittne

160 2 750 NAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 690 NAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 520 NAD