Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Pass

235 4 660 NAD

Snabbpass

255 5 060 NAD

Tillfälligt pass

270 5 350 NAD

Laissez Passer resedokument

235 4 660 NAD

Emergency Travel Document ETD

255 5 060 NAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 4 660 NAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 4 660 NAD

Identitetskort

60 1 190 NAD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 1 590 NAD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 1 390 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 990 NAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 590 NAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Schengenvisum

80 1 590 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 790 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 690 NAD

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 1 390 NAD

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 2 380 NAD

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Länk till en annan webbplats.).

60 1 190 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

255 5 060 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 10 310 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 9 320 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 14 680 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 720 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 9 520 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 7 540 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 9 520 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 940 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 13 680 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 720 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 9 520 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 7 540 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 14 680 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 720 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 8 920 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 940 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 350 NAD

D-visum, papperansökan

120 2 380 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 760 NAD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 880 NAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Medborgarskapsanmälan

220 4 360 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 2 970 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 980 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 590 NAD

Befrielsenansökan

690 13 680 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 980 NAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 990 NAD

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 1 190 NAD

Offentligt köpvittne

160 3 170 NAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 790 NAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 2 970 NAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 890 NAD