Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Pass

175 2 980 NAD

Snabbpass

195 3 320 NAD

Tillfälligt pass

210 3 570 NAD

Laissez Passer resedokument

175 2 980 NAD

Emergency Travel Document ETD

175 2 980 NAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 2 980 NAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 2 980 NAD

Identitetskort

96 1 630 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 1 090 NAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 510 NAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Schengenvisum

80 1 360 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 680 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 600 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

170 2 890 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 8 850 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 8 000 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 12 590 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 8 340 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 8 170 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 6 470 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 170 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 5 950 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 11 740 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 340 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 8 170 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 470 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 12 590 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 340 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 7 660 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 5 950 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 590 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 4 080 NAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Medborgarskapsanmälan

160 2 720 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

120 2 040 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 700 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 360 NAD

Befrielsenansökan

690 11 740 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 700 NAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Intyg av notarius publicus

30 510 NAD

Offentligt köpvittne

160 2 720 NAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 680 NAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 510 NAD