Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Pass

175 3 210 NAD

Snabbpass

195 3 580 NAD

Tillfälligt pass

210 3 860 NAD

Laissez Passer resedokument

175 3 210 NAD

Emergency Travel Document ETD

195 3 580 NAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 3 210 NAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 3 210 NAD

Identitetskort

96 1 760 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 1 180 NAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 550 NAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Schengenvisum

80 1 470 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 730 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 640 NAD

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 2 200 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

170 3 120 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 9 550 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 8 630 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 13 590 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 000 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 8 820 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 980 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 820 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 430 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 12 670 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 000 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 8 820 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 980 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 13 590 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 000 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 8 270 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 430 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 960 NAD

D-visum, papperansökan

120 2 200 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 410 NAD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 740 NAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Medborgarskapsanmälan

220 4 040 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 2 760 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 840 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 470 NAD

Befrielsenansökan

690 12 670 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 840 NAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Intyg av notarius publicus

30 550 NAD

Offentligt köpvittne

160 2 940 NAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 730 NAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 550 NAD