Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Pass

235 4 800 NAD

Snabbpass

255 5 210 NAD

Tillfälligt pass

270 5 520 NAD

Laissez Passer resedokument

235 4 800 NAD

En provisorisk EU-resehandling

255 5 210 NAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 4 800 NAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 4 800 NAD

Identitetskort

60 1 230 NAD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 1 630 NAD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 1 430 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 1 020 NAD

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 610 NAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Schengenvisum

80 1 630 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 820 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 720 NAD

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 1 430 NAD

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 1 230 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

255 5 210 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 10 620 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 9 600 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 15 120 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 11 030 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 9 810 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 7 760 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 9 810 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 8 170 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 14 100 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 10 010 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 9 810 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 7 760 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 15 120 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 11 030 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 9 190 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 7 150 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 520 NAD

D-visum, papperansökan

120 2 450 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 900 NAD

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 1 940 NAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Medborgarskapsanmälan

220 4 500 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 3 060 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 040 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 630 NAD

Befrielsenansökan

690 14 100 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 040 NAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NAD)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 1 230 NAD

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 1 020 NAD

Offentligt köpvittne

160 3 270 NAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 820 NAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 3 060 NAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 920 NAD