Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 2 260 NAD

Snabbpass

160 2 590 NAD

Tillfälligt pass

175 2 830 NAD

Identitetskort

90 1 450 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 940 NAD

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 970 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 570 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 8 410 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 7 600 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 10 350 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 7 920 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 9 050 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 6 630 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 7 270 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 5 660 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 360 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 3 880 NAD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 3 230 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 2 420 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 620 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 290 NAD

Befrielsenansökan

520 8 410 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 620 NAD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 480 NAD

Offentligt köpvittne

160 2 590 NAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 650 NAD