Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 2 240 NAD

Snabbpass

160 2 560 NAD

Tillfälligt pass

175 2 800 NAD

Identitetskort

90 1 440 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 930 NAD

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 1 280 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 640 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 560 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 8 320 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 7 520 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 10 240 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 7 840 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 8 960 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 6 560 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 7 200 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 5 600 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 320 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 3 840 NAD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 3 200 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 2 400 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 600 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 280 NAD

Befrielsenansökan

520 8 320 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 600 NAD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 480 NAD

Offentligt köpvittne

160 2 560 NAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 640 NAD