Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

140 2 590 NAD

Snabbpass

160 2 960 NAD

Tillfälligt pass

175 3 230 NAD

Laissez Passer resedokument

140 2 590 NAD

Identitetskort

90 1 660 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 070 NAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum

80 1 480 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 740 NAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 650 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Omprövningsbegäran

170 3 140 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 9 610 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 8 680 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 12 750 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 9 050 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 11 270 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 7 570 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 870 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 6 470 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 12 750 NAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 9 050 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 11 270 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 7 570 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 12 750 NAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 9 050 NAD

Uppehållstillstånd för studier

450 8 310 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 6 470 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 990 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 4 430 NAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€)

Medborgarskapsanmälan

200 3 690 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 2 770 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 850 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 480 NAD

Befrielsenansökan

590 10 900 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 850 NAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€)

Intyg av notarius publicus

30 550 NAD

Offentligt köpvittne

160 2 960 NAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 740 NAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 550 NAD