Prislista

Betalning

Serviceavgifter från 1.2.2019

NAD

Pass och identitetskort

 

 

Pass

140 €

 

Snabbpass

160 €

 

Tillfälligt pass

175 €

 

Identitetskort

90 €

 

Identitetskort, samtidigt som pass

58 €

 

Inresetillstånd 

 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 €

420 €

7690

6870

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

600 €

400 €

9810

6540

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 €

350 €

 

 

Uppehållstillstånd för studier

360 €

300 €

5890

4910

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

250 €

220 €

4090

3600

Schengenvisum

60 €

980

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.

35 €

570

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

0 €  

Medborgskap

   

Medborgarskapsanmälan

200 €

150 €

 

 

Medborgarskapsanmälan för minderåriga 

100 €

80 €

 

 

Befrielsenansökan

480 €

 

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 €  

Notarietjänster och annat

   

Intyg av notarius publicus

30 €  
Offentligt köpvittne 160 €  
Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd 40 €