Email [email protected]
Tel. +264 61 221 355

24/7 service
+358 9 1605 5555
[email protected]

Assistance of Finnish nationals in distress abroad. No visa inquiries. Phone calls will be recorded.

NAMIBIASSA KIERTOTALOUS TARJOAA MAHDOLLISUUKSIA SUOMALAISTOIMIJOILLE USEILLA SEKTOREILLA

Namibian kiertotaloussektori on vielä lapsen kengissä, mutta sen hyödyt kuitenkin tunnistetaan. Esimerkiksi energiasektorilla, maataloudessa, rakennusteollisuudessa sekä turismissa mahdollisuudet ovat merkittäviä. Makea vesi on Namibian kuivassa ilmastossa äärimmäisen arvokas resurssi, joten myös sen tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtäävät ratkaisut ovat kysyttyjä. Namibialla on suuri potentiaali nousta yhdeksi kiertotalouden ja vihreän siirtymän esimerkkivaltioista Afrikassa. Vihreän vedyn* tuotannon luoman kiinnostuksen myötä aukeaa uusia mahdollisuuksia myös kiertotalouden toimijoille. Pienen, 2,5 miljoonan väkiluvun ja vähäisen volyymin myötä Namibiaa ei uhkaa vielä akuutti jätekriisi. Kehityssuunnan muuttaminen onkin Namibiassa toistaiseksi mahdollista verrattain helposti. Suomalaistoimijoiden osaamiselle löytyy kysyntää kierrätyksen, jätehuollon ja muiden uusien kestävien ratkaisujen saralla. Paikallisten toimijoiden mukaan tavoitteena on luoda kestävä ala, tavoitella jopa koko eteläisen Afrikan johtajuutta ja esimerkkivaltion roolia kiertotaloudessa. Namibialla on siihen realistiset mahdollisuudet sen ideaalin sijainnin, hyvän infrastruktuurin ja tiukan ympäristölain myötä. Tavoitteena on myös arvonlisän jääminen Namibiaan, koska nykyään pitkälti kaikki kierrätettävä materiaali käsitellään Etelä-Afrikassa.

18.1.2023 / Edustustojen raportit / Embassy of Finland, Windhoek

Social media