Visum och uppehållstillstånd för finsk medborgares familjemedlem

Enligt utlänningslagens 37§ räknas följande utländska personer som finländska medborgares familjemedlemmar:

  • Maken till en i Finland bosatt person
  • Person som lever i registrerat partnerskap med en finländsk medborgare
  • Ett ogift barn under 18 år vars vårdnadshavare den i Finland bosatta personen eller dennes make är
  • Om den person som är bosatt i Finland är ett minderårigt barn, är barnets vårdnadshavare en familjemedlem

Med makar jämställs personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, under förutsättning att de har bott tillsammans i minst två år. Boendetid förutsätts inte, om personerna i fråga gemensamt har vårdnaden om ett barn eller om det finns andra vägande skäl.

Uppehållstillstånd för viseringsskyldig familjemedlem

Om du som viseringsskyldig familjemedlem till en finsk medborgare tänker vistas i Finland längre än tre månader, gör du som i punkt 1 eller 2:

  • Ansöker om uppehållstillstånd vid en finländsk beskickning, antingen i ditt hemland eller i avgångslandet där du på laglig grund befinner dig, i god tid. Ansökan om uppehållstillstånd ska alltid lämnas in personligen. Närmare information om ansökan om uppehållstillstånd får du på Migrationsverkets webbplats: www.migri.fi(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster).

Uppehållstillstånd för viseringsfri familjemedlem

Om du inte behöver visum till Finland kan du vistas i landet i högst 90 dagar.

Om du som viseringsfri familjemedlem till finsk medborgare tänker vistas längre än tre månader i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd på förhand vid en finländsk beskickning.

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverkets serviceställe. På Migrationsverkets webbplats (layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)får du närmare information.