Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Namibias myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat be- folkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Namibia.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 106 Kb) (Öppnar nytt fönster)