Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 2 260 NAD

Snabbpass

160 2 590 NAD

Tillfälligt pass

175 2 830 NAD

Identitetskort

90 1 450 NAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 940 NAD

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 970 NAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 570 NAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 7 600 NAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 6 790 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 9 700 NAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 6 470 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 8 890 NAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 5 660 NAD

Uppehållstillstånd för studier

360 5 820 NAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 4 850 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 4 040 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 3 560 NAD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 3 230 NAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 2 420 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 620 NAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 290 NAD

Befrielsenansökan

480 7 760 NAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 810 NAD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 480 NAD

Offentligt köpvittne

160 2 590 NAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 650 NAD