Team Finland i Namibia

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. Nätverket strävar efter att erbjuda företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

I Team Finland-nätverket ingår arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, Finnvera, Tesi (Finlands Industriinvestering), närings-, trafik- och miljöcentralerna, Patent- och registerstyrelsen, Finsk-ryska handelskammaren, Finsk-svenska handelskammaren, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finnfund, Finnpartnership och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

Business Finland: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/

Team Finland i Namibia

Koordinator

Johanna Unha-Kaprali, utrikessekreterare

Ställföreträdande beskickningschef

Finlands Ambassad, Windhoek

Tfn +264 61 221 355

johanna.unha-kaprali(a)formin.fi

Ordförande

Ambassadör Pirkko-Liisa Kyöstilä

Business Finlandin i Johannesburg

https://www.businessfinland.fi/en/locations/middle-east-and-africa/south-africa/

 

Mera information

Team Finlands webbplats

Team Finland på Facebook

Team Finland på Twitter