Team Finland i Namibia och Angola

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. Nätverket strävar efter att erbjuda företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

I Team Finland-nätverket ingår arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, Finnvera, Tesi (Finlands Industriinvestering), närings-, trafik- och miljöcentralerna, Patent- och registerstyrelsen, Finsk-ryska handelskammaren, Finsk-svenska handelskammaren, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finnfund, Finnpartnership och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

Team Finland i Namibia

Koordinator

Matti Karvanen, utrikessekreterare
Ställföreträdande beskickningschef
Finlands Ambassad, Windhoek
Tfn +264 61 221 355
matti.karvanen(a)formin.fi

Ordförande

Ambassadör Leena Viljanen

Business Finland i Johannesburg

Mera information

Logotyp för Team Finland