Team Finland i Namibia och Angola

Logotyp för Team Finland

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. Nätverket strävar efter att erbjuda företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

I Team Finland-nätverket ingår arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, Finnvera, Tesi (Finlands Industriinvestering), närings-, trafik- och miljöcentralerna, Patent- och registerstyrelsen, Finsk-ryska handelskammaren, Finsk-svenska handelskammaren, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finnfund, Finnpartnership och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

Team Finland i Namibia

Koordinator

Matti Karvanen, utrikessekreterare
Ställföreträdande beskickningschef
Finlands Ambassad, Windhoek
Tfn +264 61 221 355
matti.karvanen(a)formin.fi

Ordförande

Ambassadör Leena Viljanen

Business Finland i Johannesburg

Mera information