Team Finland -verkosto Namibiassa ja Angolassa

Team Finlandin logo

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

Team Finland Namibiassa

Edustuston päällikön sijainen 

Matti Karvanen, ulkoasiainsihteeri
Edustuston päällikön sijainen
Suomen suurlähetystö, Windhoek
Puh: +264 61 221 355
matti.karvanen(a)formin.fi

Team Finland -assistentti

Pietari Arikka
Team Finland -assistentti
Suomen suurlähetystö, Windhoek
Puh: +264 81 494 7265
pietari.arikka(a)formin.fi

Koordinaattori

Eveliina Anteroinen
Koordinaattori
Suomen suurlähetystö, Windhoek
Puh: +264 81 122 1031
eveliina.anteroinen(a)formin.fi

Maajohtaja

Suurlähettiläs Leena Viljanen

Business Finlandin toimisto Johannesburgissa

Team Finland -verkoston tavoitteet Namibiassa ja Angolassa

  • Suomen ja Namibian sekä Suomen ja Angolan välisen kaupan kasvattaminen
  • Uusien suomalaisten yritysten houkutteleminen Namibian ja Angolan markkinoille
  • Investointien houkutteleminen Namibiasta ja Angolasta Suomeen
  • Suomen maakuvan vahvistaminen

Kannustamme kaikkia Namibian ja Angolan markkinoista kiinnostuneita tai näillä markkinoilla jo toimivia suomalaisyrityksiä olemaan yhteydessä joko suurlähetystöön tai Business Finlandin Johannesburgin-toimistoon. Autamme mielellämme viemään yrityksenne asiaa ja suomalaista vientiä eteenpäin!

Team Finland -verkoston prioriteetit Namibiassa

UUSIUTUVA ENERGIA

Namibia pyrkii Afrikan ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maaksi ja kasvattaa merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoaan (aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia), jolle on paljon potentiaalia. Uusimpana kunnianhimoisena tavoitteena on laajamittainen vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotanto nopealla aikataululla. Tämä edistää maan oman energian tuotannon kasvattamista ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta, joka nyt kattaa n. 60% maan sähkön kulutuksesta. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on tuonnin sijasta viedä sähköä. Markkinamahdollisuuksia on tarjolla energian tuotannon lisäksi energian varastoinnissa, jäte-energian hyödyntämisessä ja tulevaisuuden energiajärjestelmien kehittämisessä.

KAIVOSTOIMINTA

Kaivosteollisuus on Namibian talouden kulmakivi. Se tuottaa yli puolet vientituloista ja n. 13% bkt:sta. Kaivosteollisuuden myönteiset näkymät tarjoavat myös suomalaistoimijoille paljon mahdollisuuksia. Suomalaiselle tietotaidolle, osaamiselle ja pääomalle olisi kysyntää erityisesti kaivoksille elintärkeän energian tuotannossa ja jakelussa, kaivosten kiertotalousratkaisuissa, vedensaannin ratkaisuissa (esim. suolanpoistolaitokset), arvoketjujen jalostustyössä eli esim. mineraalien prosessoinnissa, teknologiaratkaisuissa sekä kaivostoiminnan ammatillisessa koulutuksessa. Kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon teemat ovat myös enenevässä määrin läsnä Namibian kaivostoiminnassa.

KOULUTUS

Namibiassa arvostetaan koulutusta ja käynnissä olevan opetussektorin uudistamisen tavoitteena on panostaa entistä enemmän digitalisaatioon ja teknologiaratkaisuihin. Suomalaisilla korkeakouluilla on monipuolista yhteistyötä Namibian korkeakoulusektorilla, mikä luo erinomaisen perustan uusien toimintamallien luomiselle. Suomella on paljon tarjottavaa opetuksen laadun parantamisessa, ammatillisessa koulutuksessa sekä digitaalisten taitojen kehittämisessä, ml. opetuksen digitalisaatio. Korkeakoulujen pilottiverkostot (innovaatio, opetus ja oppiminen, terveys ja hyvinvointi, kestävä opetus) tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutkimusyhteistyölle, ml. kaupallinen yhteistyö ja teknologiasiirrot.

Näiden rinnalla selvitämme vuoden 2023 aikana yhteistyömahdollisuuksia kiertotalouden osalta, johon Namibiassa löytyy nopeasti lisääntyvässä määrin kiinnostusta. Ilmailualan kehittämiselle, erityisesti koulutuksen osalta, on niin ikään kysyntää.

Lisätietoa