Legalisering av dokument utomlands

Myndigheterna i Finland kan be dig legalisera ett utländskt dokument. Då sker legaliseringen i det land som utfärdat dokumentet.

För att en handling som är utfärdad av en utländsk myndighet ska ha avsedd rättsverkan i Finland måste den legaliseras.

I vanliga fall kan Finlands beskickning (ambassad eller konsulat) legalisera en handling från eller ett intyg utfärdat av ett utrikesministerium i beskickningens verksamhetsområde. Genom legaliseringen intygar ambassaden att myndigheten har behörighet att utfärda handlingen.

Handlingar utfärdade i de nordiska länderna kräver inte legalisering.

 

Dokumentet bestyrks med ett sk. apostilleintyg om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Ytterligare information om apostilleintyg och myndigheter som beviljar detta finns på webbplatsen http://www.hcch.net/(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om landet som utfärdat dokumentet inte är anslutet till Haagkonventionen legaliseras dokumentet så att utfärdarlandets utrikesministerium legaliserar dokumentet  som utfärdat av en behörig myndighet. Efter det legaliserar i landet behörig finländsk beskickning dokumentet genom att till dokumentet bifoga ett intyg på behörigheten hos det utrikesministeriets tjänsteman att utfärda sådana här intyg.